Parafrasa | DagangNews Skip to main content
Pengurusan Laporan Kredit di usia muda adalah suatu keperluan

TRANSAKSI secara kredit adalah suatu fenomena biasa dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa ini. Tanpa sedar, ia menjadi budaya kerana ‘kebiasaan’ yang diamalkan dari suatu generasi ke generasi seterusnya.

Menerima Perubahan Pemikiran, Kunci Memacu Pemimpin Malaysia MADANI

PERUBAHAN pemikiran adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan dan merupakan proses mutlak dalam memperkenalkan satu jenama besar seperti Malaysia MADANI.

 

Memanfaatkan Pembuatan Pintar untuk Transformasi Digital

DENGAN kehadiran industri 4.0 di negara kita, transformasi digital telah menjadi keutamaan bagi setiap perusahaan untuk bersedia menghadapi masa depan.

 

Krisis komunikasi dalaman: Kesan dan akibat

KRISIS komunikasi dalam organisasi merujuk kepada situasi di mana berlaku kerosakan atau kegagalan dalam proses komunikasi, yang boleh membawa kesan negatif kepada organisasi itu sendiri.

Mengerah integriti dan tata kelola baik Malaysia MADANI melalui pendigitalan

SEJAK dilantik pada November 2022, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali mengingatkan betapa integriti dan tata kelola yang baik adalah tonggak kepada sebuah kerajaan yang berkesan, sesuai dengan sl

Subscribe to Parafrasa