Parafrasa | DagangNews Skip to main content

Kecerdasan Buatan: Inovasi disruptif berguna dalam sektor pendidikan ke arah pembentukan Malaysia MADANI

ISTILAH kecerdasan buatan yang lebih dikenali umum sebagai Artificial Intelligence (AI) merupakan gabungan algoritma yang diprogramkan agar mesin dapat menjalankan sesuatu pekerjaan yang sehingga kini dilakukan oleh manus

Membangunkan kepakaran tenaga akademik melalui “Kumpulan Kepentingan Strategik”

KEBANYAKAN ahli akademik perlu bekerjasama antara mereka untuk merangka bentuk perkhidmatan yang berkualiti melalui pembinaan kapasiti yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan dan realiti khusus setiap organisasi akademi

Krisis kesihatan mental di Malaysia: Cabaran Malaysia MADANI

KESIHATAN mental sering dikaitkan dengan keupayaan seseorang untuk menjalani, menghargai dan menikmati hidup dalam cara yang positif, produktif dan seimbang.

 

Pengurusan Laporan Kredit di usia muda adalah suatu keperluan

TRANSAKSI secara kredit adalah suatu fenomena biasa dalam kalangan rakyat Malaysia pada masa ini. Tanpa sedar, ia menjadi budaya kerana ‘kebiasaan’ yang diamalkan dari suatu generasi ke generasi seterusnya.

Menerima Perubahan Pemikiran, Kunci Memacu Pemimpin Malaysia MADANI

PERUBAHAN pemikiran adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan dan merupakan proses mutlak dalam memperkenalkan satu jenama besar seperti Malaysia MADANI.

 

Memanfaatkan Pembuatan Pintar untuk Transformasi Digital

DENGAN kehadiran industri 4.0 di negara kita, transformasi digital telah menjadi keutamaan bagi setiap perusahaan untuk bersedia menghadapi masa depan.

 

Subscribe to Parafrasa