Kepentingan dan impak penggunaan teknologi AI dalam Pendidikan Inklusif | DagangNews Skip to main content

Kepentingan dan impak penggunaan teknologi AI dalam Pendidikan Inklusif

Oleh ILINADIA JAMIL

KECERDASAN BUATAN (AI) telah muncul sebagai alat yang popular dalam landskap pendidikan, menjanjikan era baru kecekapan, kreativiti, dan sokongan dalam pengajaran dan pembelajaran selaras dengan Revolusi Industri 5.0.

 

Pembangunan teknologi inklusif menjadi semakin penting dalam memastikan kebolehcapaian untuk orang kurang upaya.

 

Dalam era digital yang semakin maju, AI telah menjadi penyelesaian yang menjanjikan untuk meningkatkan kualiti hidup dan peluang bagi mereka yang mempunyai batasan fizikal dan mental.

 

AI membolehkan pembangunan teknologi inklusif yang boleh membantu orang kurang upaya dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, daripada kebolehcapaian fizikal kepada peluang kerjaya dan pendidikan.

 

Teknologi AI juga telah membawa perubahan signifikan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh para pelajar berkeperluan khas. Keupayaan AI seperti teks ke pertuturan, pengecaman visual, pengecaman pertuturan dan banyak lagi boleh disesuaikan untuk menyokong pelajar dengan keperluan khas, menawarkan pelbagai kaedah dan sumber pembelajaran yang lebih inklusif.

 

 

parafrasa

 

 

Dalam membangunkan sistem pembelajaran inklusif, AI boleh digunakan untuk menganalisis dan mentafsir data mengenai gaya pembelajaran, kebolehan dan keperluan individu.

 

Dengan cara ini, sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap kesukaran dan kaedah yang sesuai untuk setiap pengguna, seterusnya meningkatkan pemahaman dan penyertaan mereka dalam proses pembelajaran.

 

Selain itu, AI juga boleh digunakan dalam membangunkan teknologi bantuan pendidikan yang dapat membantu golongan kurang upaya mengatasi halangan yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran.

 

Sebagai contoh, AI boleh digunakan untuk membantu dalam proses membaca, menulis, atau komunikasi bagi mereka yang kurang upaya deria atau kognitif.

 

Berikut adalah beberapa kaedah teknologi AI yang boleh memperkayakan kehidupan kita dan merevolusikan pelbagai industri:

 

Terjemah ucapan

Dengan AI disepadukan ke dalam Microsoft Teams, anda kini boleh menyalin dan menganotasi mesyuarat dan panggilan. Ciri ini memberi manfaat kepada pelajar yang mengalami masalah pendengaran, ADHD atau mana-mana individu yang beroperasi dalam persekitaran yang bising. Sebagai contoh, pelajar ADHD boleh membaca ucapan yang ditranskripsikan dengan mudah selepas mesyuarat, menghilangkan tekanan untuk mengekalkan fokus dalam masa nyata.

 

Membaca kandungan

Aplikasi seperti Microsoft Outlook, Microsoft Edge dan Microsoft PowerPoint menggunakan teknologi teks ke pertuturan, membolehkan anda menterjemah dan membaca kandungan dengan mudah. Untuk pelajar cacat penglihatan, Seeing AI boleh digunakan, yang boleh menukar teks daripada dokumen bercetak atau tulisan tangan kepada pertuturan. Fungsi ini dapat memberi manfaat kepada pelajar yang mengalami masalah penglihatan, ADHD, disleksia atau autisme, menawarkan kaedah yang lebih lancar untuk mengakses maklumat tanpa halangan.

 

Menterjemah komunikasi

Berada dalam persekitaran pembelajaran dengan pelajar yang pelbagai memperkayakan pengalaman pembelajaran tetapi juga boleh memberikan cabaran tertentu kepada pembelajaran yang berjaya. Microsoft Translator ialah perkhidmatan terjemahan komprehensif yang memudahkan komunikasi berbilang bahasa dalam format seperti pertuturan ke pertuturan, teks ke pertuturan dan pengecaman aksara optik (OCR). Perkhidmatan ini direka bentuk untuk membolehkan komunikasi berkesan merentas pelbagai bahasa dan format dalam platform Microsoft Teams atau Microsoft Outlook.

 

Beroperasi dengan arahan suara

Anda boleh mengawal peranti anda dengan mudah dengan pembantu suara dalam produk Microsoft seperti Windows dan Xbox. Produk ini kini menggunakan fungsi teks ke pertuturan supaya pelajar kurang upaya boleh menggunakan arahan suara untuk mengawal peranti dan mengakses maklumat serta perkhidmatan dengan mudah.

 

Menjelaskan imej

Microsoft Edge, Microsoft PowerPoint dan Seeing AI ialah aplikasi perisian yang menggunakan keupayaan Azure Computer Vision. Salah satu fungsi yang ditawarkan ialah kapsyen imej, yang memudahkan penyediaan teks deskriptif untuk imej, meningkatkan kebolehcapaian untuk individu yang cacat penglihatan, termasuk buta atau rabun. Perihalan imej memberikan faedah tambahan untuk meningkatkan pengoptimuman enjin carian (SEO) dan menawarkan alternatif untuk individu yang menggunakan kandungan melalui cara pendengaran atau yang mengalami keadaan jalur lebar yang terhad.

 

Menggambarkan persekitaran

Seeing AI juga boleh menyokong pelajar dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang persekitaran mereka dengan menyediakan maklumat audio tentang persekitaran dan emosi orang ramai.

Seeing AI meningkatkan kebolehaksesan untuk individu yang mengalami masalah penglihatan, membolehkan mereka lebih terlibat sepanjang pengalaman pembelajaran.

 

 

parafrasa

 

 

Kesimpulannya, teknologi AI memberi sumbangan besar kepada pembangunan teknologi inklusif yang meningkatkan akses dan peluang untuk orang kurang upaya dalam pelbagai aspek kehidupan mereka seperti kebolehcapaian fizikal, peluang kerjaya, dan pendidikan selain mengurangkan jurang digital dan menyediakan penyelesaian yang inovatif dan berkesan. - DagangNews.com

 

 

Ilinadia Jamil adalah Pensyarah Kanan, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah