Apakah masalah Pasdec sehingga ditegur, didenda berulang kali Bursa Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti? | DagangNews Skip to main content

Apakah masalah Pasdec sehingga ditegur, didenda berulang kali Bursa Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti?

MERREPAK oleh JOHARDY IBRAHIM

 

 

 

KALAU silap kali pertama, biasanya ramai yang akan anggap kejadian itu sebagai pengajaran berguna dan belajarlah agar di masa hadapan tidak kena lagi. Dan kita move on.

 

Tapi silap kali kedua, secara automatik simpati terhadapnya perlahan-lahan lenyap. Malah semakin kuat tanda-tanya apa masalah tak belajar-belajar lagi?

 

Inilah yang berlaku dalam kes Pasdec Holdings Berhad (Pasdec) yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

 

Pasdec adalah pemaju hartanah berpangkalan di Kuantan yang mana Kerajaan Negeri Pahang (melalui Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang atau PKNP) merupakan satu daripada pemegang saham utamanya dengan 26.57% kepentingan.

 

Pada 1 September 2022, Bursa Malaysia Securities telah menegur (reprimand) dan mendenda Pasdec dan tujuh daripada pengarahnya kerana melanggar Keperluan Penyenaraian Pasaran Utama (MMLR).

 

Tujuh pengarah itu termasuk Timbalan Pengerusi Eksekutifnya Dato’ Sri Tew Kim Thin dan Pengarah Urusan kumpulan Tew Kim Kiat, didenda sejumlah RM468,000.

 

Pasdec juga dikehendaki menjalankan semakan terhad ke atas laporan suku tahunan syarikat.

 

Selain itu Bursa Malaysia mengarahkan semua tujuh pengarah dan kakitangannya yang berkaitan supaya menghadiri program latihan berhubung dengan pematuhan MMLR berkaitan dengan penyata kewangan.

 

ARTIKEL BERKAITAN: Gagal terbitkan laporan tahunan, Bursa Malaysia denda tujuh pengarah Pasdec RM468,000


 

merrepak

 


Pelanggaran MMLR

Pasdec dan tujuh pengarah itu ditegur oleh Bursa Malaysia Securities kerana mereka melanggar:

 

 • Perenggan 9.23(1) MMLR kerana gagal mengeluarkan laporan tahunan yang disertakan penyata kewangan teraudit (AFS) bersama juruaudit dan pengarah laporan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 (AR 2019) dalam tempoh lanjutan jangka masa 31 Julai 2020 (Pelanggaran Kelewatan 2019). Pasdec hanya mengeluarkan AR 2019 pada 27 Oktober 2020, selepas kelewatan selama 59 hari pasaran (Pelanggaran Kelewatan 2019).

   
 • Perenggan 9.35A(1)(a) MMLR kerana gagal memastikan bahawa Pasdec yang keempat laporan suku tahunan untuk FYE 31 Disember 2019 (Q4FY2019) diumumkan pada 28 Februari 2020 mengambil kira pelarasan yang dinyatakan dalam pengumuman Syarikat bertarikh 27 Oktober 2020 (Pelanggaran Sisihan 2019).

  Pasdec telah melaporkan kerugian bersih belum diaudit sebanyak RM16.362 juta untuk FY2019 dalam pengumuman keputusan suku tahunan Q4FY2019 diumumkan pada 28 Februari 2020.

  Walau bagaimanapun, ia melaporkan kerugian bersih teraudit sebanyak RM27.502 juta dalam AFS untuk FY2019 diumumkan pada 27 Oktober 2020. Perbezaan sebanyak RM11.14 juta mewakili varians sebanyak 68.1%.

  Kegagalan untuk mengambil kira pelarasan adalah bercanggah dengan Perenggan 9.35A(1)(a) MMLR bahawa penerbit tersenarai mesti memastikan bahawa setiap pengumuman yang dibuat adalah fakta, jelas, tidak jelas, tepat, padat dan mengandungi mencukupi maklumat untuk membolehkan pelabur membuat keputusan pelaburan termaklum.

   
 • Perenggan 16.17A MMLR kerana gagal mematuhi yang boleh dikuatkuasakan aku janji bertarikh 26 Ogos 2019 yang disediakan oleh Pasdec kepada Bursa Malaysia Securities menurut perenggan 16.29(2) MMLR (Aku janji).

 

Bukan kali pertama

Terutamanya, ini bukan kali pertama Pasdec dan pengarahnya melakukan kesalahan yang sama.

 

Pada November 2020, Pasdec dan Kim Thin (yang ketika itu merupakan kumpulan pengarah urusan Pasdec) telah ditegur dan didenda oleh Bursa Malaysia Sekuriti kerana kelewatan dalam penerbitan Laporan Tahunan 2018 serta kegagalan mereka untuk termasuk pelarasan sisihan keuntungan 28% antara yang tidak diaudit dan yang diaudit keuntungan bersih pada FY2017.

 

Dengan itu, mereka telah melanggar Perenggan 9.23(1) dan Perenggan 9.16(1)(a)* MMLR. Kim Thin didenda RM12,500 atas pelanggaran itu.

 

Kim Thin dilantik ke Lembaga Pengarah Pasdec pada 10 Oktober 2017. Beliau telah berkhidmat sebagai timbalan pengerusi eksekutif Syarikat sejak 1 September 2019.

 

*Perenggan 9.16(1)(a) memperkatakan keperluan bahawa penerbit tersenarai mesti memastikan setiap pengumuman adalah fakta, jelas, tidak jelas, tepat, ringkas dan mengandungi mencukupi maklumat untuk membolehkan pelabur membuat keputusan pelaburan termaklum. LR ini telah disemak pada Pindaan Bursa Malaysia Securities kepada MMLR bertarikh 3 Jun 2019.


 

merrepak

 


Pada 22 Julai 2020, Pasdec dan lembaga pengarahnya telah ditegur oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia kerana melanggar Seksyen 354(1)(a) daripada Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 (CMSA) dibaca bersama Seksyen 246(1)(b) CMSA dan Perenggan 1.06, Bab 1, Bahagian 1 Garis Panduan Prospektus.

 

Salah laku itu berkaitan dengan Pasdec, melalui Lembaga Pengarahnya, telah membenarkan pengeluaran Prospektus Ringkasnya yang mengandungi maklumat daripada yang mana terdapat peninggalan material berkenaan dengan kelulusan Kementerian Kewangan yang belum selesai untuk PKNP melanggan Kelayakan PKNP pada harga terbitan 35 sen setiap saham hak; dan Pasdec telah gagal memastikan Prospektus Ringkas mengandungi maklumat bahawa MoF meluluskan PKNP untuk melanggan PKNP.

 

Kelayakan masih belum selesai menyebabkan Prospektus Ringkas tidak lengkap dan tidak tepat.

 

SC mengambil tindakan terhadap 4 pengarah bukan bebas bukan eksekutifnya dengan menegur dan mengenakan jumlah penalti sebanyak RM84,000, manakala 4 lagi pengarah bebas bukan eksekutif telah ditegur kerana melanggar peraturan tetapi tidak dikenakan denda.

 

CEO Pasdec dan pengerusi kumpulan kerja bagi usaha wajar untuk penerbitan hak isu (pada masa pelanggaran) turut ditegur dan didenda RM94,500.

 

Selain daripada itu, penerbit tersenarai juga perlu mengambil perhatian bahawa seperti di Perenggan 9.19(35) daripada MMLR, PLC dikehendaki membuat pengumuman segera kepada Bursa Malaysia apabila terdapat sebarang sisihan sebanyak 10% atau lebih antara keuntungan atau kerugian selepas cukai dan kepentingan bukan kawalan yang dinyatakan dalam penyata kewangan belum diaudit yang diumumkan dan penyata kewangan yang telah diaudit.

 

Mereka mesti memberikan penjelasan mengenai perbezaan tersebut dan menyediakan pelan pembetulan ke atas perbezaan tersebut.

 

Lembaga Pengarah tidak tahu?

“Kegagalan berulang Pasdec untuk mengeluarkan laporan tahunan tepat pada masanya dan memberikan fakta yang betul maklumat kepada orang ramai yang melabur mencadangkan bahawa ada sesuatu yang tidak betul di dalam Syarikat dan peringkat Lembaga apabila melibatkan pendedahan yang tepat pada masanya dan berterusan.

 

“Tindakan pihak berkuasa itu nampaknya menunjukkan Pasdec tiada pengawasan dan penyeliaan yang teguh terhadap pendedahan kritikal syarikat,” ulas Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti (MSWG).

 

Adalah tidak dapat dielakkan bahawa pemegang saham akan membentuk pandangan tentang keupayaan pengarah untuk melaksanakan peranan dan tugas mereka mengikut peraturan bursa saham.


 

parafrasa

 


“Tidak pasti sama ada pasukan rakan profesional Pasdec seperti syarikat itu setiausaha, pengurusan kanan dan penasihat utama (untuk pelaksanaan hak terbitan) memainkan peranan mereka secara tekun dan profesional. Mungkin, Lembaga tidak dinasihatkan,” kata MSWG lagi.

 

Walau apa pun keadaannya, Lembaga Pengarah mesti mengambil langkah untuk memastikan Lembaga Pengarah tidak melanggar MMLR dan CMSA lagi sekali. – DagangNews.com

 

 

Johardy Ibrahim adalah Editor DagangNews.com dengan 30 tahun pengalaman dalam kewartawanan. Merrepak adalah kolum pojok beliau setiap minggu - pertama kali diperkenalkan di Mingguan Malaysia pada 2009 yang menyentuh mengenai apa sahaja isu mencuit jiwa minda seminggu ini atau yang menyebabkannya mendengar lagu LAGU TIGA KUPANG oleh XPDC berulang-ulang kali.