Skip to main content

Gagal terbitkan laporan tahunan, Bursa Malaysia denda tujuh pengarah Pasdec RM468,000

KUALA LUMPUR 2 Sept - Bursa Malaysia telah menegur Pasdec Holdings Bhd dan tujuh pengarahnya kerana melanggar syarat penyenaraian Pasaran Utama dan didenda berjumlah RM468,000.

 

Bursa Malaysia dalam satu kenyataan, pengarah berkenaan ialah Tan Sri Zulkiple Kassim yang didenda RM61,800, Datuk Sri Tew Kim Thin dan Tew Kim Kiat dengan denda berjumlah RM79,500 setiap seorang.

 

Pengarah lain ialah Sharina Bahrin, Datuk Sri Sharifuddin Ab. Ghani, Dauk Kamarul Arifin Ahmad @ Abd Rahman dan Datuk Mohd Faizal Jaafar yang kesemuanya masing-masing didenda sejumlah RM61,800.

 

Bursa menyatakan Pasdec telah ditegur kerana gagal mengeluarkan laporan tahunan termasuk penyata kewangan teraudit bersama-sama dengan laporan juruaudit dan pengarah bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis 2019 (FY19) dalam tempoh masa lanjutan 31 Julai 2020.

 

Syarikat itu hanya mengeluarkan laporan tahunan pada 27 Oktober 2020, selepas kelewatan selama 59 hari pasaran.

Syarikat itu juga gagal memastikan laporan suku keempat untuk FY19 yang diumumkan pada 28 Feb 2020 mengambil kira pelarasan yang dinyatakan dalam pengumumannya bertarikh 27 Okt 2020.

 

"Pasdec telah melaporkan kerugian tidak diaudit yang diagihkan kepada pemilik syarikat sebanyak RM16.362 juta dalam laporan suku tahunan yang diumumkan pada 28 Februari 2020 berbanding kerugian teraudit yang diagihkan kepada pemilik syarikat sebanyak RM27.502 juta dalam penyata kewangan teraudit. untuk FY19 diumumkan pada 27 Oktober 2020.

 

"Perbezaan RM11.14 juta mewakili varians 68.1 peratus," katanya.

 

Bursa berkata Pasdec dikehendaki menjalankan semakan terhad ke atas penyerahan laporan suku tahunannya.

 

“Semakan terhad mesti dilakukan oleh juruaudit luar syarikat untuk empat laporan suku tahunan bermula selewat-lewatnya daripada laporan suku tahunan bagi tempoh kewangan berakhir 30 September 2022.

 

"Selain itu, Pasdec mesti memastikan kesemua tujuh pengarah dan kakitangannya yang berkaitan menghadiri program latihan berhubung pematuhan kepada keperluan penyenaraian Utama berkaitan penyata kewangan," katanya. - DagangNews.com