Skip to main content

Suruhanjaya Sekuriti tambah 3 lagi entiti ke dalam senarai amaran pelabur

KUALA LUMPUR 17 Mei - Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Senarai Makluman Pelaburnya dengan menambah tiga entiti ke dalam senarai amaran pelaburnya.

 

Dalam amaran pada Selasa (17 Mei), suruhanjaya itu berkata orang/entiti berikut telah ditambah ke senarai:

 • Sultan Pelaburan Malaysia
   
 • Pelaburan Terbuka
   
 • Traders Fair Malaysia

 

Senarai Makluman Pelabur mengandungi senarai tapak web yang tidak dibenarkan, produk pelaburan, syarikat dan individu, termasuk:

 

Orang yang menjalankan atau menyatakan diri mereka sebagai menjalankan aktiviti terkawal berikut tanpa lesen daripada SC:

 • berurusan dalam sekuriti
   
 • berurusan dalam derivatif
   
 • pengurusan dana
   
 • memberi nasihat tentang kewangan korporat
   
 • nasihat pelaburan
   
 • perancangan kewangan, dan
   
 • berurusan dalam skim persaraan swasta.
   

Orang yang mengendalikan pasaran yang diiktiraf tanpa kebenaran.
 

Orang yang mengeluarkan atau menawarkan sekuriti tanpa kelulusan, kebenaran atau pengiktirafan.
 

Orang yang menyalahgunakan logo SC dan menyalahgambarkan SC. - DagangNews.com