Ilmu tinggi gaji rendah, benarkah keadaan ini? | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Infiniti - 8 March 2024

Ilmu Tinggi Gaji Rendah, Benarkah Keadaan Ini?

 

 

Ilmu tinggi tetapi gaji yang ditawarkan rendah? Benarkah keadaan ini berlaku dan di mana silapnya.

 

Kadar gaji yang masih rendah di dalam negara  serta tidak berubah sejak beberapa tahun yang lalu menjadi antara cabaran untuk memastikan pelajar menyambung pelajaran ke peringkat pengajian tinggi selepas tamat tempoh pembelajaran peringkat menengah.

 

Ini juga mengganggu ekosistem penawaran buruh di dalam negara ini.

 

Perkara di atas terjadi adalah kerana lebihan penawaran bekalan graduan yang mempunyai kemahiran yang hampir serupa dan tiada pembezaan diri atau ciri-ciri unik untuk bersaing antara satu dengan yang lain.

 

Bekalan graduan baru yang dilihat memasuki pasaran pekerjaan selalunya melebihi permintaan untuk jawatan peringkat permulaan.

 

Jumlah pekerja berpotensi ini membolehkan majikan menawarkan gaji yang lebih rendah kerana keupayaan mereka yang seragam dan mereka datang kumpulan calon yang lebih besar untuk dipilih.

 

Lebihan graduan ini juga menyumbang kepada insiden ketidakpadanan pekerjaan. Para graduan ini juga kurang pengalaman kerana tidak melibatkan diri dengan aktiviti aktiviti yang mampu membina kemampuan kemahiran insaniah mereka yang dilaksanakan di universiti.

 

Graduan baru biasanya kurang pengalaman praktikal dalam bidang masing-masing.

 

Seharusnya para graduan ini bekerja secara sambilan di dalam bidang yang mereka ceburi semasa cuti cuti semester yang tersedia.

 

 

hikayat

 

 

Majikan mungkin menawarkan gaji yang lebih rendah untuk mengimbangi masa dan sumber yang mereka perlukan untuk melabur dalam latihan semula bagi membangunkan graduan ini.

 

Dalam hal ini, keberkesanan latihan industri perlu diteliti dan wujud keperluan kepada pembaharuan.

 

Kurang pendedahan kebolehpasaran graduan atau tidak ambil peduli denagn aktiviti sampingan universiti juga menjadi satu faktor kenapa kelulusan seseorang tinggi tetapi menerima gaji yang tidak setimpal.

 

Pendedahan kebolehpasaran yang disediakan oleh universiti memainkan peranan penting dalam membentuk gaji permulaan graduan baharu yang agak rendah.

 

Sejauh mana universiti menyediakan pelajar untuk realiti pasaran pekerjaan memberi kesan mendalam kepada kebolehpasaran mereka dan kuasa tawar-menawar seterusnya dalam rundingan gaji.

 

Ini juga memerlukan kerjasama dari para pelajar, dari cerapan yang dibuat ramai graduan yang mengabaikan aktiviti aktivi ini kerana mereka gagal melihat kepentingannya.

 

Akhirnya kelulusan yang tinggi itu gagal membantu mereka menguasai ilmu yang diperlukan industri.

 

Kaedah memperbaiki perkara ini boleh dilihat dari dua sisi yang berlainan, intervensi dari sisi permintaan buruh dan intervensi sisi penawaran buruh.

 

 

infiniti

 

 

Dari perseptif kerajaan untuk menangani isu gaji rendah bagi graduan baharu, usaha ini boleh dimulakan melalui intervensi dari segi permintaan pasaran tenaga buruh yang memfokuskan pada kaedah menggalakkan peningkatan industri berpotensi.

 

Dengan memberi insentif kepada industri berpotensi tinggi untuk beralih ke arah menghasilkan produk akhir bernilai tambah tinggi dan menerima inovasi teknologi, permintaan untuk pekerja mahir yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kepakaran khusus pasti akan meningkat.

 

Peralihan permintaan untuk pekerja mahir ini secara semula jadi akan membawa kepada peningkatan dalam gaji yang ditawarkan kepada graduan baru yang memiliki kemahiran yang diperlukan.

 

JIka kita lihat dari sisi penawaran buruh pula, para mahasiswa sendiri perlu mempunyai kesedaran untuk melengkapkan diri mereka dengan kelebihan bersaing yang terbaik.

 

Strategi lain untuk menangani cabaran gaji rendah untuk graduan baharu melibatkan campur tangan dari segi penawaran, yang merangkumi penetapan tahap gaji melalui peraturan dan garis panduan gaji.

 

Dengan mewujudkan piawaian gaji minimum graduan atau penanda aras gaji khusus industri mengikut kemahiran yang mereka miliki. Latihan industri yang berstruktur dan berasaskan permintaan (demand-driven) perlu dirancang dengan rapi.

 

Melaksanakan program latihan industri yang tersusun dan didorong oleh permintaan boleh menjadi cara yang penting untuk membantu graduan mendapatkan gaji yang lebih tinggi selepas menamatkan latihan mereka.Para graduan juga seharusnya menggunakan peluang dengan baik.

 

Program sedemikian direka untuk menyelaraskan dengan keperluan dan keperluan sebenar industri, melengkapkan graduan dengan kemahiran praktikal, pengalaman dunia sebenar, dan pengetahuan khusus industri yang berkaitan secara langsung dengan pasaran kerja.

 

 

infiniti

 

 

Universiti yang memupuk hubungan kukuh dengan industri, menawarkan latihan amali, dan menyepadukan projek praktikal ke dalam kurikulum mereka memperkasakan pelajar untuk lulus dengan kemahiran yang relevan dan pemahaman yang jelas tentang dinamika tempat kerja.

 

Dengan melengkapkan pelajar dengan kemahiran praktikal, hubungan industri, dan pemahaman mendalam tentang bidang pilihan mereka, institusi ini meningkatkan cadangan nilai graduan dalam pasaran kerja, yang membawa kepada tawaran gaji yang lebih kompetitif apabila memasuki tenaga kerja. - DagangNews.com

 

Afizan Amer adalah Pensyarah Kanan Pemasaran Digital, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Kampus Rembau , Universiti Teknologi Mara N.Sembilan.

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL INFINITI

 

dagangnews

 

 

Portfolio Tags