Kecekapan pemimpin muda beracuan Nabi Muhammad | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 26 March 2024

KECEKAPAN PEMIMPIN MUDA BERACUAN NABI MUHAMMAD

 

 

Pemimpin muda mempunyai tanggungjawab amat penting kepada negara.

 

Mereka pasti berjaya menjalankan tanggungjawab mereka dengan efisien sekiranya didikan dan latihan awal berjaya dijiwai mereka secara duniawi dan ukhrawi.

 

Bagi pemimpin muda, mimpi memimpin di dunia korporat yang mewakili persekitaran yang dinamik dan berdaya saing.

 

Di situ mereka boleh menggunakan kemahiran mereka, mengejar cita-cita mereka, dan memberi impak besar kepada landskap skil perniagaan mereka serta mendidik mengutamakan kebajikan masyarakat secara keseluruhan.

 

 

iktisad

 

 

Dunia korporat menawarkan banyak peluang untuk perkembangan peribadi dan profesional pemimpin Pemimpin muda boleh mengembangkan kemahiran, pengetahuan dan kepakaran mereka melalui pengalaman praktikal, program bimbingan, inisiatif latihan dan peluang pendidikan yang disediakan oleh syarikat.

 

Hari ini, sektor korporat beroperasi pada skala global, menawarkan peluang kepada pemimpin muda untuk mendapatkan perspektif global dan mengusahakan projek antarabangsa.

 

Mereka boleh bekerjasama dengan rakan sekerja dan pelanggan dari negara yang berbeza, belajar tentang dinamik silang budaya dan menavigasi kerumitan perniagaan global.

 

Secara keseluruhannya, pemimpin muda harus melihat dunia korporat berfungsi sebagai platform untuk mereka merealisasikan potensi diri, memacu perubahan yang inovasi, dan menyumbang kepada kejayaan dan kemampanan perniagaan dan masyarakat.

 

Dengan mencari peluang, mengatasi cabaran dan memimpin dengan integriti, pemimpin muda boleh berkembang maju dalam dunia korporat dan meninggalkan legasi yang berkekalan.

 

 

iktisad

 

 

Penulis percaya pemimpin muda yang memahami dan mengamalkan ajaran Syariah akan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk memacu kejayaan organisasi, memupuk kemampanan dan mencipta nilai untuk pihak berkepentingan dalam ekonomi global yang kompleks dan saling berkaitan hari ini.

 

Kefahaman tentang Syariah memberi peluang unik kepada pemimpin muda untuk melibatkan diri dengan konsep dan amalan bekerja yang sejajar dengan nilai etika, sosial dan budaya, sambil turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi, siasah kematapan masyarakat dan pertumbuhan mampan pada skala global.

 

Kali ini penulis berkongsi pandangan tentang satu set kopentensi unik pemimpin muda korporat yang menggabungkan pemahaman prinsip Islam dan pertimbangan etika.

 

Dengan membangunkan dan mengasah kecekapan ini, pemimpin muda boleh menyumbang kepada pertumbuhan kekejapan tali ukhwah dalam masyarakat dan pembangunan sosioekonomi yang lebih besar dalam pasaran majoriti Muslim dan bukan Islam.

 

Kepimpinan menurut Sunnah Nabi Muhammad S.A.W

 

iktisad

 

 

Nabi Muhammad menunjukkan kepimpinan berwawasan dengan mengutarakan visi yang jelas untuk masyarakatnya berdasarkan prinsip tauhid, keadilan sosial, dan nilai moral.

 

Baginda memberi inspirasi kepada pengikutnya dengan visinya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan ihsan berlandaskan ajaran Islam.

 

Kepimpinan melalui teladan yang merangkumi nilai dan prinsip adalah tunggak dakwah Baginda yang mana menjalani kehidupan dengan sifat rendah hati, integriti, kejujuran, dan belas kasihan sambil menetapkan piawaian moral untuk dicontohi oleh pengikutnya.

 

Oleh itu pemimpin muda juga boleh memimpin melalui teladan, menunjukkan integriti, tingkah laku beretika, dan dedikasi terhadap prinsip mereka dengan memperkasakan kredibiliti mereka dengan mengambil peranan kepimpinan dalam komuniti.

 

Seperti dianjurkan Baginda, pemimpin harus peka kepada isu-isu kemanusiaan seperti menegakkan keadilan sosial dan kesaksamaan, menentang penindasan, ketidakadilan, dan diskriminasi serta memperjuangkan hak ahli masyarakat yang terpinggir dan terdedah, termasuk anak yatim, balu, dan hamba, dan bekerja untuk menubuhkan sebuah masyarakat berdasarkan keadilan dan belas kasihan.

 

Penulis menekankan bahawa pemimpin muda harus menyedari kepentingan membina hubungan yang kukuh dan memupuk perpaduan dalam kalangan pengikutnya serta menggalakkan kerjasama, keharmonian, dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, suku dan etnik yang pelbagai, menjalinkan rasa persaudaraan dan persaudaraan berdasarkan kepercayaan dan nilai bersama seperti yang ditunjukkan Baginda.

 

Nabi Muhammad adalah seorang komunikator yang mahir yang menyampaikan mesejnya dengan berkesan kepada khalayak yang pelbagai.

 

Baginda mendengar dengan penuh perhatian kepada kebimbangan dan keperluan pengikutnya, berkomunikasi dengan jelas dan empati, dan menyesuaikan pendekatannya untuk bergema dengan individu dan komuniti yang berbeza.

Baginda menunjukkan cara bagaimana pemimpin muda dapat bertindak sebagai pengantara dan pendamai, menyelesaikan konflik dan pertikaian melalui dialog, rundingan, dan perdamaian amat penting terutama dalam dunia korporat.

 

Skil penyelesaian damai untuk konflik, walaupun dengan musuh, dan menggalakkan pengampunan dan perdamaian sebagai cara untuk menyelesaikan pertikaian perlu dididik dengan sempurna.

 

Pemimpin muda selalunya menunjukkan komitmen sepanjang hayat untuk pembelajaran dan pertumbuhan peribadi. Baca, amal dan sebarkan segala ilmu yang dipelajari untuk orang lain.

 

Baginda akan menggalakkan rakan sekerja untuk mencari ilmu, mengejar peningkatan diri, dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah, menekankan kepentingan pembelajaran berterusan dan pertumbuhan dalam kepimpinan.

 

 

iktisad

 

 

Sifat mendedikasikan hidup untuk berkhidmat kepada manusia janrang-jarang dimiliki oleh pemimpin korporat sekarang.

Sifat ini sangat penting untuk diserap kepada pemimpin muda kerana memperjuangkan kesejahteraan dan kebajikan semua orang juga adalah ciri-ciri pemimpin yang disukai Nabi Muhammad.

 

Di samping itu, nilai keimanan pemimpin muda sentiasa akan diuji, dengan sogokan dunia sama ada fizikal atau mental.

 

Maka pemimpin muda harus sabar dengan menunjukkan keimanan dan ketabahan yang tidak berbelah bahagi dalam menghadapi cabaran dan kesusahan sebegini.

 

Baginda tetap teguh dalam komitmennya terhadap misinya, bergantung pada iman, kesabaran, dan ketabahan untuk mengatasi halangan dan mencapai matlamatnya.

 

Secara ringkasnya, peranan pemimpin muda seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad termasuk kepimpinan yang berwawasan, memimpin melalui teladan, memperkasakan belia, memperjuangkan keadilan sosial, membina hubungan dan perpaduan, komunikasi berkesan, penyelesaian konflik dan pengantaraan, pembelajaran dan pertumbuhan berterusan, perkhidmatan kepada kemanusiaan, dan keimanan dan ketabahan merupakan asas penting kompetensi kepada pemimpin muda yang bakal mewarnai industri di masa hadapan.

 

iktisad

 

Oleh itu, para pemimpin muda disaran mendapatkan inspirasi daripada kualiti kepimpinan Nabi Muhammad dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin. - DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli adalah Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) UTM dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di UIAM

utm

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags