Malaysia lancar rangka tindak pertumbuhan dan pemerkasaan modal teroka 2024-2030 | DagangNews Skip to main content

Malaysia lancar rangka tindak pertumbuhan dan pemerkasaan modal teroka 2024-2030

MALAYSIA bersedia menjadi hab peneraju untuk modal teroka dengan pelancaran Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia (MVCR) 2024-2030 oleh Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI) pada 1 April 2024.

 

Dicipta melalui kerjasama yang teliti dan pandangan jauh strategik, pelan hala tuju ini ditetapkan untuk menyemarakkan inovasi, memupuk keusahawanan dan memacu pertumbuhan ekonomi di seluruh negara.

 

Dengan pandangan dan sumbangan daripada peneraju industri dan pakar, MVCR ialah pelan tindakan berwawasan untuk melonjakkan Malaysia ke hadapan dalam landskap inovasi global.

 

Pelan hala tuju itu menekankan peruntukan strategik, pembaharuan kawal selia, dan pembinaan kapasiti yang direka untuk memastikan pertumbuhan mampan dan keterangkuman dalam ekosistem modal teroka.

 

Sejajar dengan wawasan Malaysia untuk ekonomi yang didorong oleh inovasi yang cergas dan inklusif, MVCR dibina di atas tiga tonggak strategik:

 

Pembiayaan: MVCR menekankan peruntukan strategik dana yang disumbangkan oleh agensi kerajaan dan pelabur swasta, dengan pendekatan tertumpu pada sektor utama yang kritikal kepada pembangunan ekonomi Malaysia.

 

Pembaharuan Kawal Selia: Ia menyokong penubuhan struktur tadbir urus yang jelas merangkumi pengawasan dasar dan mekanisme pembangunan untuk memastikan persekitaran kawal selia yang kondusif untuk aktiviti modal teroka.

 

Pembinaan Kapasiti: MVCR berusaha untuk menggalakkan penubuhan ekosistem inklusif yang menarik kedua-dua bakat tempatan dan asing, memupuk pelbagai perspektif yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi yang mampan.

 

Pelan Hala Tuju Modal Teroka Malaysia benar-benar mewakili komitmen berani oleh Kerajaan dan industri berkaitan VC untuk memupuk ekonomi berteraskan inovasi Malaysia.

 

Dengan memperuntukkan sumber secara strategik dan memupuk persekitaran kawal selia yang kondusif, kami menyasarkan untuk meletakkan Malaysia sebagai destinasi pilihan untuk modal teroka di rantau ini.

 

iktisad

 

 

11 campur tangan

MVCR tidak pernah wujud sebelum ini kerana ia menggariskan 11 campur tangan yang bertujuan untuk memangkin pertumbuhan dalam ekosistem modal teroka:

 

Intervensi ini dikumpulkan di bawah tiga strategi utama yang termasuk:

 

Meningkatkan Kemudahan Menjalankan Perniagaan:

Strategi ini memberi tumpuan kepada inisiatif seperti melicinkan aliran modal rentas sempadan, mewujudkan platform terpusat untuk pengurusan VC, dan menyelaraskan insentif cukai dalam/luar pesisir untuk memudahkan kemudahan menjalankan operasi modal teroka.

 

Meningkatkan Kebolehcapaian Pembiayaan:

Ia bertujuan untuk meningkatkan peruntukan dana kerajaan yang strategik dan cekap, menarik penyertaan yang lebih besar daripada Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan (GLIC), Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC), dan korporat dalam pelaburan teroka, dan meningkatkan daya tarikan kerajaan skim dana-dana padanan.

 

Meningkatkan Kumpulan Bakat Modal Teroka Malaysia:

Strategi ini bertujuan untuk melahirkan pengurus dana baharu, mempromosikan program pendidikan tertumpu kepada VC, meningkatkan skim visa untuk memudahkan tarikan bakat, dan memudahkan pembangunan fungsi sokongan VC.

 

 

Shahril Anas
                          Shahril Anas

 

 

Shahril Anas, Ketua Pegawai Eksekutif MAVCAP menambah, "MVCR menandakan detik yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam evolusi ekonomi Malaysia. Melalui campur tangan yang disasarkan dan perkongsian strategik, kami menyasarkan untuk meningkatkan kedudukan Malaysia dalam sektor modal teroka dan memacu pertumbuhan ekonomi yang diterajui oleh inovasi."

 

Jelas sekali bahawa rangka kerja strategik dan strategi pelaksanaan ini bukan sekadar rancangan tetapi langkah penting ke arah masa depan transformatif bagi ekosistem Modal Teroka Malaysia.

 

MVCR juga menggariskan empat sasaran bercita-cita tinggi, termasuk meningkatkan kadar penembusan usaha niaga, meningkatkan rangka kerja kawal selia, dan meningkatkan bilangan profesional VC dan VC di Malaysia menjelang 2030.

 

MVCR dengan pelan intervensi berperingkat yang difikirkan dengan baik, bermula dari 2024 hingga 2030, mencerminkan komitmen mendalam oleh semua pihak untuk mengembangkan ekosistem semasa menjadi hab yang lebih dinamik, cekap dan menarik untuk aktiviti Modal Teroka. - DagangNews.com