FIMM keluarkan teguran terbuka terhadap 8 bekas perunding saham amanah dan skim persaraan swasta | DagangNews Skip to main content

FIMM keluarkan teguran terbuka terhadap 8 bekas perunding saham amanah dan skim persaraan swasta

KUALA LUMPUR 22 Mei - Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM) mengeluarkan teguran terhadap 8 bekas perunding skim unit amanah (UTS) dan/atau skim persaraan swasta (PRS) kerana salah laku/pelanggaran Peraturan Disatukan (FCR) FIMM, Kod Etika dan Peraturan Kelakuan Profesional (Edisi Kedua), atau Kod Etika (Edisi Ketiga).

 

Dalam satu kenyataan, FIMM berkata enam bekas perunding UTS dan/atau PRS didapati melanggar Peraturan 4.1.1 dan 4.2.1, dibaca bersama Peraturan 4.3.1(f) FCR, kerana mengemukakan sijil akademik palsu sebagai sebahagian daripada permohonan mereka untuk pendaftaran sebagai perunding UTS dan/atau PRS kepada pengedar masing-masing.

 

Menurut FIMM, bekas perunding ini telah dihalang daripada mendaftar dengan persekutuan untuk tempoh tetap, yang butirannya disenaraikan di bawah:

 

 

fimm


Sementara itu, FIMM berkata seorang bekas perunding UTS dan PRS didapati melanggar Klausa 3.5 Kod FIMM kerana berurusan dengan skim pelaburan yang tidak diluluskan, yang tidak diiktiraf, diluluskan atau didaftarkan untuk tawaran atau pengedaran oleh undang-undang yang berkaitan di Malaysia. 

 

 

fimm

 


Ia juga berkata seorang (1) bekas perunding UTS didapati melanggar Fasal 3.1.3(a) dan 3.3.5 Kod FIMM, dan Perenggan 4.1(b) dan 4.3(c) Kod FIMM yang disemak untuk :

  • menerima wang tunai daripada pelabur, yang bertujuan untuk pelaburan dalam UTS;
     
  • menyalahgunakan wang pelaburan tersebut; dan
     
  • menyediakan penyata akaun/borang permohonan pelaburan yang dipalsukan kepada pelabur.

 

 

fimm

 

FIMM berkata, teguran awam ini dikenakan untuk menghantar mesej kuat bahawa organisasi akan mengambil tindakan terhadap mereka yang gagal mematuhi mana-mana peraturan yang dikeluarkan oleh persekutuan, untuk menghalang perunding UTS dan/atau PRS daripada melakukan sebarang salah laku, dan mengingatkan mereka bahawa adalah penting untuk mematuhi peraturan FIMM apabila memasarkan dan mengedar SUA dan/atau PRS di Malaysia untuk melindungi kepentingan orang ramai yang melabur.

 

Ia berkata salah laku Ling, Yuzainee, Goh, Suria, Tong dan Syahida dikesan oleh FIMM secara dalaman, manakala salah laku Tan dirujuk oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia kepada FIMM, dan Siti oleh bekas pengedarnya kepada FIMM. - DagangNews.com