`Spekulasi' dan larangan berjudi dalam muamalat | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 9 May 2023

`SPEKULASI' DAN LARANGAN BERJUDI DALAM MUAMALAT

 

 

ISTILAH `spekulasi’ diulas pelbagai cara, masing-masing mempunyai perspektif yang berbeza tentang definisi perkataan spekulasi tersebut.

 

Oxford Advanced Learner's Dictionary memberi dua maksud kepada spekulasi: pertama ialah "membentuk pendapat tanpa mempunyai pengetahuan atau bukti yang pasti atau lengkap".

 

Yang kedua ialah "membeli dan menjual barang atau saham dan saham dengan harapan untuk membuat keuntungan melalui perubahan dalam nilai mereka, tetapi dengan risiko kehilangan wang”.

 

Iktisad

 

Dalam konteks perniagaan, Oxford Dictionary of Economics pula mentakrifkan spekulasi sebagai "aktiviti ekonomi yang bertujuan untuk mengaut keuntungan daripada perubahan yang dijangkakan dalam harga barang, aset atau mata wang".

 

Ahli ekonomi, Pessin dan Ross, mentakrifkan spekulasi sebagai andaian berisiko tinggi, selalunya tanpa mengambil kira pendapatan semasa, atau pemeliharaan modal prinsipal, untuk mencapai keuntungan berlipat kali ganda.

 

Maknanya, lebih pendek masa seseorang itu berusaha untuk mencapai keuntungan modal yang diingini, lebih banyak spekulatif pelaburan itu. Keynes pula mentakrifkannya sebagai aktiviti meramal psikologi pasaran.

 

Investopedia.com menyediakan perspektif moden, mentakrifkan spekulasi sebagai proses memilih pelaburan dengan risiko yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan daripada pergerakan harga yang dijangkakan.

 

Columbia Electronic Encyclopedia memfokuskan pada definisi yang membezakan antara memperoleh keuntungan dengan cepat berbanding pelaburan sebenar yang berkongsi pendapatan daripada usaha sama.

 

Iktisad

 

Pada penulis, perbezaan utama spekulator dengan pelabur sebenar ialah pelabur berusaha untuk melindungi prinsipalnya, dan menerima pulangan yang sederhana, manakala spekulator pula sanggup mengorbankan keselamatan prinsipalnya dengan harapan untuk menerima pulangan yang berlipat kali ganda dengan cepat.

 

Dalam erti kata lain, spekulasi bertumpu pada sasaran untuk mendapat keuntungan besar daripada turun naik harga tanpa sebarang niat untuk membuat pelaburan.

 

Keuntungan yang diperoleh itu dipanggil 'keuntungan modal atas angin', berbeza daripada keuntungan yang dimaksudkan oleh pelabur sebenar, yang dipanggil 'keuntungan perniagaan', atau dividen.

 

Perjudian pula ditakrifkan oleh Oxford Advanced Learner’s Dictionary sebagai perkara yang dilakukan dengan risiko kerugian dan peluang keuntungan. Rosenthal mentakrifkan perjudian sebagai "kontrak antara dua atau lebih orang yang melibatkan pertukaran wang atau barang berharga lain bergantung pada keputusan yang tidak pasti dari acara berperingkat".

 

Perspektif Islam

Dalam Islam, judi disamakan dengan muqaramah, rihan atau maysir, dan dianggap sebagai sejenis kontrak. Muqaramah ditakrifkan sebagai "hubungan pertempuran antara dua pihak yang berkontrak, masing-masing menanggung risiko kerugian, dan kehilangan satu bermakna keuntungan bagi yang lain".

 

Muqaramah ditakrifkan sebagai "sebarang permainan yang menetapkan pemenang untuk mendapatkan sesuatu daripada yang kalah".

 

Iktisad

 

Rihan ialah kontrak di mana kedua-dua pihak yang terlibat berkontrak bahawa orang yang meramalkan sesuatu yang tidak berlaku adalah salah, dan oleh itu mesti membayar sejumlah wang atau sesuatu yang lain, seperti yang dipersetujui, kepada orang yang ramalannya betul. Dalam hal ini, rihan bermaksud pertaruhan.

 

Ini juga bermakna bahawa pertaruhan, tidak seperti bentuk perjudian biasa, tidak semestinya permainan jumlah sifar, dalam erti kata bahawa keuntungan satu pihak dalam pertaruhan mungkin sama atau mungkin tidak dengan kerugian pihak yang satu lagi.

 

Perbezaan utama antara muqaramah dan rihan ialah usaha yang terlibat dalam mendapatkan hasilnya. Contoh mudah muqaramah ialah apabila dua orang bermain badminton dengan syarat yang kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah wang.

 

Rihan, sebaliknya, boleh berlaku di antara penonton yang bertaruh pada pemenang permainan. Orang yang meramalkan pemenang yang betul akan mendapat keuntungan dan yang lain perlu membayarnya.

 

Muqaramah dan rihan dianggap sebagai kontrak gharar kerana mereka yang terlibat tidak mengetahui jumlah yang mereka mungkin perlu memberi atau menerima daripada perjudian, kerana ia bergantung kepada keputusan sesuatu yang tidak pasti.

 

Perkataan maysir pula bermaksud peluang bertuah atau kejayaan mudah untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai tanpa berusaha memperolehnya.

 

parafrasa

 

Maysir adalah sejenis qimar yang terkenal pada zaman jahiliyyah, dan oleh itu lebih khusus daripada qimar.

 

Al-Quran jelas melarang maysir bersama-sama dengan perbuatan yang tidak dibenarkan lain (kerja-kerja syaitan) seperti meminum minuman keras, berkorban atas nama batu dan ramalan dengan panah.

 

Judi adalah kegiatan maksiat yang menyemai benih permusuhan dan kebencian sesama manusia, serta menghalangi ketakwaan, mengalpa kesedaran rohani dari mengingati Allah. Ia juga melibatkan penggunaan harta yang tidak adil, iaitu sejenis penindasan.

 

Muqaramah, rihan dan maisir adalah haram kerana kesemuanya melibatkan dua pihak dalam permainan yang dimainkan untuk tujuan kemenangan semata-mata dengan mengorbankan pihak lawan.

 

Ini dianggap menyalahi undang-undang Islam dengan memakan harta orang lain dan dilarang dalam Islam. – DagangNews.com

 

Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

Portfolio Tags