Bersama tubuhkan Pusat Perdagangan Halal Afrika Utara | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Iktisad - 27 February 2024

BERSAMA TUBUHKAN PUSAT PERDAGANGAN HALAL AFRIKA UTARA

 

 

 

MINGGU lepas, penulis bersama dua orang sahabat yang lama berkhidmat dalam industri kewangan Islam diminta untuk memberikan pandangan tentang penubuhan halal hab untuk dilaksana di Libya.

 

Kerajaan Libya memandang tinggi atas kejayaan Malaysia dalam melaksana industri halal antarabangsa dan ingin belajar untuk dilaksana di Libya.

 

Melalui Setiausaha Kehormat Libya-Malaysian Joint Business Chamber (LMBC), Zaki Algadhi, perbincangan awal telah dilaksana di Menara Pavilion Kuala Lumpur bersama Taufiq Nazarudin, Lembaga Pengarah LMBC.

 

 

iktisad

 

 

Menubuhkan hab halal melibatkan mewujudkan infrastruktur yang memastikan pematuhan kepada undang-undang dan piawaian pemakanan Islam, serta memudahkan pengeluaran, pensijilan, pengedaran, dan promosi produk dan perkhidmatan halal.

 

Penulis percaya menubuhkan badan pensijilan halal atau bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa halal di Libya yang sedia ada adalah penting untuk mengesahkan produk dan perkhidmatan sebagai halal.

 

Pihak berkuasa ini dapat mengesahkan semua produk serta operasi syarikat yang terlibat dalam perniagaan halal ini memenuhi undang-undang dan piawaian pemakanan Islam.

 

Selain itu, membangun dan menguatkuasakan piawaian halal yang teliti untuk semua proses yang terlibat dalam pengeluaran, penyimpanan dan pengangkutan produk halal perlu diutamakan. Ini termasuk penyumberan bahan, proses pembuatan, pembungkusan dan pelabelan.

 

Penyediaan zon perindustrian atau zon khusus untuk kemudahan pengeluaran dan pemprosesan halal mestilah menyediakan infrastruktur, utiliti dan perkhidmatan yang disesuaikan dengan keperluan perniagaan halal.

 

Ia mampu mujudkan rangkaian logistik dan pengedaran yang cekap untuk memastikan penghantaran produk halal tepat pada masanya dan selamat ke pasaran tempatan dan antarabangsa seperti kemudahan penyimpanan sejuk dan perkhidmatan pengangkutan khusus.

 

Penumpuan harus diberi kepada pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan untuk berinovasi dan menambah baik produk dan proses halal. Bekerjasama dengan universiti, institusi penyelidikan dan rakan kongsi industri untuk kekal di barisan hadapan dalam teknologi dan inovasi halal.

 

Tidak ketinggalan, penawaran program latihan dan bengkel untuk pensijilan halal, keselamatan makanan dan undang-undang pemakanan Islam mesti disokong oleh pihak berkuasa. Mendidik pengeluar, pengilang dan pengguna tentang kepentingan pensijilan dan pematuhan halal.

 

 

iktisad

 

 

Pemasaran dan promosi diperlukan untuk membangunkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan halal di peringkat tempatan dan antarabangsa. Menyertai pameran perdagangan, pameran dan acara industri untuk mempamerkan kualiti dan keaslian produk halal.

 

Jika berkenaan, bangunkan infrastruktur pelancongan mesra halal, termasuk hotel, restoran dan tarikan yang memenuhi keperluan pengembara Muslim.

 

Kemajuan fintec mesti diteroka dalam hab halal ini. Pelaksanakan penyelesaian IT untuk pengesanan, pensijilan dan kebolehkesanan halal dengan penggunaan teknologi blockchain atau platform digital lain dapat memastikan ketelusan dan integriti di seluruh rantaian bekalan halal.

 

 

iktisad

 

 

Pihak Libya juga harus sentiasa mengikuti peraturan dan undang-undang berkaitan yang mengawal pengeluaran dan pensijilan halal di pasaran domestik dan antarabangsa. Memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap keperluan kawal selia untuk mengekalkan integriti hab halal.

 

Ia mampu dilaksana dengan mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk membolehkan hab halal menyokong pertumbuhan dan pembangunan industri halal secara berkesan sambil memenuhi keperluan dan jangkaan pengguna Muslim di Libya dan di seluruh dunia.

 

Menubuhkan Pihak Berkuasa Pensijilan Halal di Libya akan memastikan pematuhan produk dan perkhidmatan dengan undang-undang dan piawaian pemakanan Islam. Ia dimulakan dengan mewujudkan rangka kerja undang-undang yang mentakrifkan mandat, tanggungjawab dan garis panduan operasi pihak berkuasa.

 

Rangka kerja ini harus menggariskan kuasa pihak berkuasa, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan, dan hubungan dengan agensi kerajaan yang berkaitan.

 

Kemudiannya Pihak Berkuasa Pensijilan Halal ditubuhkan sebagai agensi kerajaan atau perkongsian awam-swasta dengan melantik profesional yang berkelayakan dengan kepakaran dalam perundangan Islam, sains makanan, jaminan kualiti, dan proses pensijilan untuk mengawasi operasi pihak berkuasa.

 

Sementara itu pihak berkuasa perlu membangunkan piawaian halal komprehensif yang merangkumi semua aspek pengeluaran, pemprosesan, pembungkusan, dan pelabelan produk dan perkhidmatan halal.

 

Perundingan dengan sarjana Islam, pakar industri dan pihak berkepentingan penting untuk memastikan piawaian mencerminkan prinsip Islam dan sejajar dengan amalan terbaik antarabangsa.

 

 

iktisad

 

 

Penulis juga menekankan untuk mengwujudkan proses pensijilan yang telus dan ketat untuk produk dan perkhidmatan halal. Tentukan kriteria untuk pensijilan halal, termasuk sumber bahan, proses pembuatan, piawaian kebersihan, dan pematuhan kepada keperluan halal.

 

Ini termasuk menyediakan program latihan dan inisiatif pembinaan kapasiti untuk profesional industri yang terlibat dalam pensijilan halal, pemeriksaan dan pengauditan. Menawarkan bengkel pendidikan, seminar dan kursus pensijilan untuk meningkatkan pemahaman dan pematuhan terhadap standard halal.

 

Pihak yang terlibat perlu juga mendapatkan akreditasi dan pengiktirafan daripada badan antarabangsa dan organisasi Islam yang berkaitan untuk meningkatkan kredibiliti dan penerimaan pensijilan Pihak Berkuasa Pensijilan Halal di pasaran global.

 

Kepentingan kempen kesedaran awam untuk mendidik pengguna, perniagaan dan pihak berkepentingan tentang kepentingan pensijilan dan pematuhan halal tidak boleh dilupakan.

 

Mempromosikan faedah dan memberikan jaminan pengambilan produk dan perkhidmatan halal mengikut prinsip Islam melalui perlaksanaan sistem jaminan halal yang teguh untuk memantau dan menguatkuasakan pematuhan piawaian halal di seluruh rantaian bekalan.

 

Menjalankan aktiviti pemeriksaan, audit dan pengawasan secara berkala untuk memastikan integriti dan ketulenan produk yang disahkan halal.

 

Akhirnya penulis menyentuh semangat memupuk perkongsian dan kerjasama dengan badan pensijilan halal lain, persatuan industri dan agensi kerajaan di peringkat serantau dan global, terutamanya Malaysia.

 

Bertukar amalan terbaik, berkongsi pengetahuan, dan menyelaraskan piawaian untuk memudahkan perdagangan dan akses pasaran untuk produk halal.

 

 

iktisad

 

 

Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, penulis percaya, Pihak Berkuasa Pensijilan Halal Libya boleh memainkan peranan penting dalam mempromosikan perdagangan halal, memastikan keyakinan pengguna, dan menyumbang kepada pertumbuhan dan pembangunan industri halal di Libya termasuk di utara Afrika.-DagangNews.com

 

 
Dr Razli Ramli merupakan Pensyarah Kanan, Sekolah Perniagaan Antarabangsa Azman Hashim (AHIBS) Universiti Teknologi Malaysia dan juga Felo Adjung Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia
utm

 

 

 

KLIK DI SINI UNTUK KOLEKSI ARTIKEL IKTISAD

 

dagangnews

 

Portfolio Tags