Skip to main content

Sarawak Cable Berhad kini disenarai dalam status PN17

Oleh JOHARDY IBRAHIM

KUALA LUMPUR 3 Okt - Sarawak Cable Bhd (SCB) telah disenaraikan ke dalam status Nota Amalan (PN) 17 oleh Bursa Malaysia hari ini berikutan penafian pendapat yang dinyatakan oleh juruaudit luarnya baru-baru ini, mengenai penyata kewangan teraudit pengeluar kabel dan wayar itu bagi tempoh 17 bulan tempoh berakhir 31 Mei 2022.

 

Dalam makluman kepada Bursa Malaysia Jumaat lepas, SCB berkata juruaudit luarnya, Tetuan Ernst dan Young PLT, telah menyatakan penafian pendapat dalam penyata kewangan teraudit syarikat yang diumumkan pada 30 Sept, justeru, syarikat itu dianggap sebagai penerbit PN17.

 

Pada tarikh pengumuman ini, syarikat sedang mengambil langkah yang perlu untuk menangani status PN17nya.

 

"Syarikat itu sedang merangka pelan penyusunan semula untuk menangani status PN17nya selaras dengan Cadangan Skim Pengaturan dan pengumuman mengenainya akan dibuat dalam masa terdekat mengikut keperluan penyenaraian," katanya.

 

Ernst and Young PLT (EY), dalam laporannya pada Jumaat lepas, berkata ia tidak dapat memperoleh bukti audit yang mencukupi untuk menyediakan asas bagi pendapat audit mengenai penyata kewangan.

 

Laporan juruaudit bebas itu, diterbitkan semula oleh Sarawak Cable dalam makluman kepada Bursa Malaysia, berkata EY sedang menunggu pengarah kumpulan untuk memuktamadkan pelan peraturan yang dicadangkan selepas institusi kewangan menggantung kemudahan kredit kumpulan itu.

 

EY berkata ia dimaklumkan pada 22 Sept bahawa Sarawak Cable dan enam anak syarikatnya berhasrat untuk memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan kebenaran mengadakan mesyuarat dengan pemiutang mereka dan memohon perintah sekatan untuk menghalang saman undang-undang, menggulung petisyen dan prosiding penguatkuasaan terhadap kumpulan dan anak syarikat.

 

Enam anak syarikat itu ialah Universal Cable (M) Bhd, Leader Cable Industry Bhd; Universal Cable (Sarawak) Sdn Bhd, Sarwaja Timur Sdn Bhd, Trenergy Infrastructure Sdn Bhd dan Aerial Power Lines Sdn Bhd.

 

EY berkata selepas Sarawak Cable berjaya memperoleh perintah mahkamah pada Khamis, institusi kewangan tertentu telah menggantung kemudahan kredit kumpulan itu yang tidak digunakan.

 

Menurutnya, ini menunjukkan ketidakpastian material wujud yang mungkin menimbulkan keraguan ketara terhadap keupayaan kumpulan untuk meneruskan usaha berterusan.

 

“Namun begitu, para pengarah terus menyediakan penyata kewangan secara berterusan, berdasarkan andaian kritikal tertentu yang merangkumi sokongan berterusan daripada institusi kewangan dan pemiutang.

 

“Para pengarah belum memuktamadkan cadangan pelan penyusunan semula dan kami belum dibekalkan dengan ramalan aliran tunai yang menggabungkan kesan yang timbul daripada cadangan pelan penyusunan semula untuk menilai keupayaan kumpulan dan syarikat untuk meneruskan sebagai usaha berterusan,” kata EY.

 

Firma itu berkata oleh itu, ia masih tidak dapat memperoleh bukti audit yang mencukupi untuk menyokong kesahihan andaian yang diterima pakai oleh para pengarah dalam menyediakan penyata kewangan secara berterusan. - DagangNews.com