Persidangan ICIEF ke-15: Memacu agenda untuk ekonomi kemanusiaan yang mampan | DagangNews Skip to main content

Persidangan ICIEF ke-15: Memacu agenda untuk ekonomi kemanusiaan yang mampan

Oleh Dr. Mohamad Aslam Akbar & Dr. Nik Hziman Nik Mat

MALAYSIA kini menjadi tuan rumah Persidangan Antarabangsa Ekonomi dan Kewangan Islam ke-15 (ICIEF ke-15) dari 20 hingga 22 Februari 2024, di Sasana Kijang, Kuala Lumpur.

 

Persidangan yang dianjurkan ini adalah sangat tepat dalam konteks ekonomi global yang kini penuh mencabar dan penganjuran persidangan ini adalah salah satu tempat berkumpulnya pemain-pemain dalam industry ekonomi global.

 

Bertemakan 'Memacu Agenda untuk Ekonomi Kemanusiaan yang Mampan', persidangan ini merupakan mercu tanda kepada para sarjana, penggubal dasar dan pemain industri dari seluruh dunia berkumpul dan membincangkan masa depan Ekonomi dan Kewangan Islam (IEF) bagi memupuk kelestarian dan kesaksamaan sistem ekonomi global.

 

Dianjurkan oleh Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan (KENMS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), persidangan ini menandakan hampir lima dekad sejak penubuhan disiplin tersebut pada Persidangan Antarabangsa Ekonomi Islam Pertama di Makkah al-Mukarramah pada 1976.  


 

wainuiomata

 


Persidangan tahun ini sebagai iltizam yang berkekalan dan kepentingan yang semakin meningkat IEF dalam menangani cabaran global kontemporari seperti pemulihan ekonomi pasca COVID-19, kestabilan kewangan dan perubahan iklim.

 

Persidangan ICIEF dianjurkan pada tahun ini juga bersempena dengan Ulang Tahun UIAM yang ke-40 bertepatan dengan salah satu nilai teras Malaysia Madani iaitu untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan.

 

Pemilihan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah persidangan ini menekankan peranan penting Malaysia dalam landskap IEF global. Komitmen negara terhadap kewangan Islam terbukti dalam rangka kerja pengawalseliaan yang teguh, produk kewangan yang inovatif, dan sebagai rumah kepada beberapa institusi kewangan Islam terkemuka di dunia.

 

Oleh itu, persidangan ini bukan sahaja berfungsi sebagai pelantar untuk pertukaran maklumat intelektual tetapi juga mempamerkan sumbangan Malaysia kepada pembangunan IEF. Salah satu agenda utama ICIEF ke-15, untuk meneroka operasi teori ekonomi Islam dan aplikasinya dalam penggubalan dasar.

 

Objektif ini adalah penting dalam dunia yang bergelut dengan kesan krisis kewangan, ketidaksamaan yang semakin meningkat dan kemerosotan kualiti alam sekitar. Persidangan ini juga bertujuan untuk merapatkan jurang antara asas teori IEF dan pelaksanaan praktikalnya, memupuk dasar ekonomi yang bukan sahaja kukuh dari segi kewangan tetapi juga bertanggungjawab dari segi sosial dan mesra alam sekitar.

 

Persidangan ini menampilkan barisan penceramah yang berkaliber, termasuk Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Kewangan, Dato' Seri Anwar Bin Ibrahim, dan tokoh terkenal lain seperti Dr. Ndiamé Diop, Pengarah Negara Brunei, Malaysia, Filipina dan Thailand di Bank Dunia; Dr Alizan Mahadi, Pakar Ekonomi Kanan, Program Pembangunan Bangsa Bersatu, Malaysia, Singapura & Brunei dan Tan Sri Dato' Azman Mokhtar, Pengerusi Majlis Pimpinan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia.


 

hikayat

 


Penceramah dan pembentang kertas kerja akan bersama-sama dengan ahli panel daripada pelbagai bidang menawarkan pandangan tentang cabaran dan peluang yang dihadapi oleh sektor ekonomi dan kewangan Islam.

 

Selain itu objektif persidangan ini sejajar dengan aspirasi negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) untuk memupuk kerjasama ekonomi dan kewangan yang berterusan.

 

Dengan menggalakkan penyelidikan, pembangunan dan aplikasi praktikal ekonomi dan kewangan Islam, ICIEF ke-15, persidangan ini juga bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang lebih kukuh antara teori, amalan dan penggubalan dasar.

 

Pendekatan ini adalah penting dalam membangunkan disiplin yang boleh menyumbang secara berkesan kepada kemampanan ekonomi di kedua-dua negara Pertubuhan Kerjasama Islam (OIC) dan bukan OIC.

 

Peserta persidangan ini terdiri  daripada pelbagai latar belakang yang merangkumi pelopor industri, penggubal dasar, ahli akademik dan pelajar. Penyertaan yang meluas ini mencerminkan daya tarikan sejagat dan kebolehgunaan prinsip ekonomi dan kewangan Islam dalam menangani isu ekonomi global.

 

Bengkel dan sidang pleno dan perbincangan panel akan merangkumi pelbagai topik, termasuk pemulihan ekonomi yang mampan, peranan perbankan dan kewangan Islam dalam ekonomi yang berperikemanusiaan, dan kepentingan pelaburan yang bertanggungjawab secara sosial.

 

ICIEF ke-15 ini bukan sekadar persidangan akademik; malah merupakan seruan bagi memartabatkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan berasaskan prinsip etika, keadilan sosial, dan penjagaan alam sekitar.

 

 

parafrasa

 


Ketika dunia mencari penyelesaian kepada cabaran semakin mendesak, prinsip ekonomi dan kewangan Islam menawarkan laluan ke arah masa hadapan yang lebih mampan dan saksama.

 

Oleh itu, persidangan merupakan satu peristiwa penting dalam perjalanan ke arah merealisasikan ekonomi kemanusiaan yang mampan, bukan sahaja untuk dunia Islam tetapi untuk masyarakat global secara amnya.

 

Justeru, adalah jelas bahawa hasil perbincangan dan keputusan daripada ICIEF ke-15 ini akan memainkan peranan penting dalam membentuk masa hadapan ekonomi dan kewangan Islam.

 

Dengan memupuk budaya berdialog, kerjasama dan inovasi, persidangan ini diharap akan menyumbang kepada pembangunan sistem kewangan yang memenuhi keperluan manusia sambil memelihara bumi ini untuk generasi akan datang.

 

Kepentingan persidangan ini menjangkau jauh melangkaui komuniti akademik dan profesional malahan menawarkan harapan dan hala tuju baru untuk dunia yang lebih adil dan mampan. - DagangNews.com

 

 

Dr. Mohamad Aslam Akbar dan Dr. Nik Hziman Nik Mat adalah Pensyarah di Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan (KENMS), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)