Industri Sarung Tangan Getah Malaysia yakin permintaan global capai 450 bilion menjelang 2027 - MARGMA | DagangNews Skip to main content

Industri Sarung Tangan Getah Malaysia yakin permintaan global capai 450 bilion menjelang 2027 - MARGMA

Oleh JOHARDY IBRAHIM

KUALA LUMPUR 19 April – Persatuan Pengilang Sarung Tangan Getah Malaysia (MARGMA) menyatakan Industri Sarung Tangan Getah Malaysia telah menunjukkan daya tahan dan kebolehsuaian di tengah-tengah dinamik global yang mencabar.

 

Walaupun mengalami kemerosotan pada tahun 2023, dengan permintaan global untuk sarung tangan getah merosot kepada 307.2 bilion helai berbanding tahun-tahun sebelumnya, terdapat keyakinan untuk lantunan semula pada tahun 2024, dengan lonjakan yang dijangkakan kepada kira-kira 450 bilion helai menjelang 2027.

 

Trajektori ini didorong oleh peningkatan permintaan dalam pasaran utama seperti AS, EU, dan Jepun, serta penggunaan sarung tangan yang semakin meluas dalam sektor bukan perubatan selepas COVID-19, termasuk hotel, restoran, kafe, industri semikonduktor dan lain-lain.

 

Majlis Getah Malaysia (MRC) menjangkakan lonjakan permintaan ini dan bersedia untuk menyokong industri dalam mencapai sasaran pertumbuhannya.

 

Kerjasama dan pandangan yang dikongsi akan menjadi kritikal dalam mengemudi kedua-dua keutamaan kerajaan tempatan dan permintaan antarabangsa.

 

 

Oon Kim Hung
                                Oon Kim Hung

 

 

Presiden MARGMA, Oon Kim Hung berkata, permintaan global untuk sarung tangan getah telah mengalami turun naik, namun komitmen MARGMA untuk menyampaikan sarung tangan berkualiti tinggi untuk dunia kekal teguh.

 

"Kami mesti mengutamakan keadilan, ketelusan dan kemampanan dalam semua amalan kami dan khususnya amalan penetapan harga kami,” kata beliau.

 

Beberapa cabaran terbesar yang berterusan, termasuk Purata Harga Jualan (ASP) yang rendah dan isu lebihan bekalan tetapi ini tidak bermakna pemain Industri Sarung Tangan Getah Malaysia harus berpegang pada amalan etika mereka untuk mengatasi persaingan sengit daripada pemain serantau.

 

“Kita boleh melihat kepada cara lain untuk menangani daya saing di mana kita mencari sokongan Kerajaan dalam pelbagai perkara.

 

"Kami telah merayu kepada Kerajaan untuk menghapuskan serta-merta Ces Eksport ini, untuk membolehkan industri mengatasi cabaran semasa dan meningkatkan daya saing globalnya dalam era pasca pandemik,” ujar Oon.

 

MARGMA menyokong untuk memperkemas dasar seperti Perjanjian Bekalan Gas (GSA) dan penghapusan serta-merta Ses Eksport untuk meningkatkan daya saing industri.

 

Selama lebih dua dekad, industri sarung tangan getah dibebani dengan Ses Eksport 0.2%, berjumlah lebih RM500 juta dalam pembayaran.

 

"Dalam tahun-tahun paling makmur kami, ses ini menyumbang sehingga 2% daripada margin keuntungan kasar kami. Walau bagaimanapun, memandangkan iklim ekonomi semasa, dengan Harga Jualan Purata (ASP) jatuh di bawah kos pengeluaran, industri terus mengalami kerugian pada setiap yang dieksport," jelasnya.

 

 

margma

 

 

MARGMA telah terus menyokong dan berusaha ke arah piawaian yang lebih telus dan boleh diakses yang menunjukkan komitmen terhadap hak buruh.

 

Lebih-lebih lagi MARGMA menyeru semua pemain industri untuk memajukan mengutamakan piawaian Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) untuk menjamin masa depan industri.

 

MARGMA juga secara aktif menjalinkan kerjasama dengan Majlis Getah Malaysia (MRC) dan Lembaga Getah Malaysia (LGM) untuk menyokong ahli dalam menambah baik kad skor ESG mereka dan menerima pakai amalan mampan serta pendigitalan sejajar dengan seruan Kerajaan Madani.

 

“Dalam kerjasama dengan BSMM, LGM dan Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) untuk melaksanakan inisiatif 'Getah Asli Malaysia Lestari', kita juga harus memastikan ia termasuk 'Sarung Tangan Hijau' dan pilihan sarung tangan mesra alam yang lain. Usaha ini menekankan komitmen kami terhadap amalan mampan dan penjagaan alam sekitar.

 

“Menyepadukan kemampanan ke dalam amalan perniagaan menjadi fokus utama industri kami untuk menangani kebimbangan alam sekitar, mengurangkan jejak karbon dan meningkatkan reputasi jenama.

 

"Ini boleh melibatkan inisiatif seperti proses pembuatan mesra alam, pengurangan sisa dan penggunaan tenaga boleh diperbaharui. Ahli persatuan kami komited sepenuhnya dan telah mencapai kemajuan yang besar ke arah pematuhan Peraturan Penebangan Hutan EU (EUDR) dan Arahan Usaha Wajar Kelestarian Korporat (CSDDD) negara  Kesatuan Eropah," katanya Oon.

 

MARGMA juga sedang berusaha ke arah mengukuhkan ekosistem industri tempatan daripada proses automasi huluan ke hiliran dan menerima pendigitalan yang boleh memberikan peluang untuk menangani kekurangan tenaga kerja dan mengoptimumkan kecekapan.

 

Teknologi seperti IoT dan AI boleh meningkatkan pengoptimuman operasi dan membuat keputusan, menyumbang kepada daya saing global. - DagangNews.com