GDIMY seru kerajaan tolak konsep ladang kayu di dalam kawasan hutan simpanan | DagangNews Skip to main content

GDIMY seru kerajaan tolak konsep ladang kayu di dalam kawasan hutan simpanan

BERDASARKAN kenyataan media Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Iklim (NRECC) sebagai maklum balas kepada laporan bertajuk “Kedudukan Hutan Hujan Malaysia 2023” oleh RimbaWatch, Gabungan Darurat Iklim Malaysia (GDIMY) menuntut kerajaan Persekutuan dan negeri memastikan perlindungan kepelbagaian biologi sedia ada Malaysia dengan DEFINISI YANG JELAS dan BERKESAN perlindungan hutan hujan di negara ini.

 

GDIMY memuji usaha yang dilakukan oleh kementerian untuk memastikan perlindungan hutan hujan. Walau bagaimanapun, dalam laporan RimbaWatch, kami kecewa dengan kesungguhan yang kurang di peringkat persekutuan dan negeri dalam menentukan apakah butiran perlindungan tersebut.

 

GDIMY menolak tanggapan bahawa hutan hujan terpelihara (sedia ada atau terdegradasi) boleh disimpan semula, dipulihkan, atau digantikan dengan kayu ladang atau ladang pokok (dan ladang ini dipanggil “ladang hutan”).

parafrasa

Dengan berbuat demikian, kita mengurangkan kepelbagaian biologi dan perkhidmatan ekosistem hutan kita dengan mengubahnya menjadi monokultur ladang (kayu atau sebaliknya).

 

Hutan hujan di Malaysia ialah hasil evolusi berjuta-juta tahun dan cara terbaik untuk pemuliharaan adalah untuk pihak berkuasa memastikan ia dikekalkan sebagai hutan semula jadi dan tidak dieksploitasi untuk keuntungan komersial.

 

1. Kami MENUNTUT sebarang aktiviti yang mengurangkan biodiversiti dan semula jadi litupan hutan hutan simpan sedia ada dihentikan serta-merta.

 

2. Ini termasuk, antara lain, moratorium ke atas ladang kayu baharu di dalam hutan simpan, menghentikan penukaran hutan asli di dalam hutan simpan yang telah pun dizonkan untuk ladang tetapi masih belum ditebang, dan moratorium ke atas kelulusan penilaian impak alam sekitar untuk perladangan tersebut oleh pihak berkuasa alam sekitar berkaitan.

 

3. Kami MENUNTUT agar kerajaan Malaysia mengumpul dan menerbitkan data dan statistik yang padu, terkini dan statistik dari semua negeri dan pelbagai agensi yang menerangkan dengan tepat keadaan dan jenis hutan berhubung dengan perlindungan biodiversiti Malaysia.

 

4. Kami MENUNTUT kerajaan komited untuk melindungi kepelbagaian biologi unik Malaysia dengan mengisytiharkan 55% atau lebih kawasan tanahnya sebagai hutan simpan darat, dan 30% daripada hutan darat yang diwartakan sebagai Kawasan Terlindung Sepenuhnya, dan 30% perairan marin sebagai Taman Laut, manakala menegakkan hak Orang Asli dan masyarakat tempatan untuk memiliki dan mengurus kawasan perlindungan mengikut adat dan amalan Orang Asli, tradisi, lestari dan amalan mereka.

 

5. Kami MENGINGATKAN kerajaan tentang komitmennya di bawah Perjanjian Paris dan Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim untuk memelihara dan meningkatkan penyerap karbon semula jadinya, termasuk hutan.

 

Selaras dengan ini, kami MENUNTUT bahawa dalam konteks mana-mana komitmen tutupan hutan, kerajaan tidak boleh menggunakan sebarang penyelesaian palsu, dan meminda takrif tutupan hutan mereka untuk mengecualikan ladang balak dan hanya merujuk kepada hutan semula jadi seperti perlindungan hutan asli fizikal di atas tanah, dan tidak bergantung pada pengezonan dan klasifikasi tanah undang-undang lain. - DagangNews.com

 

Teks asal kenyataan media Gabungan Darurat Iklim Malaysia (GDIMY) ini adalah dalam Bahasa Inggeris