Kontroversi persoalan Pindah Milik dan Hibah | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
Anekdot Mawarith - 21 June 2021
WasiyyahShoppe

KONTROVERSI PERSOALAN PINDAH MILIK DAN HIBAH

 

 

TAJUK kali ini adalah antara tajuk yang paling kontroversi dalam urusan perancangan harta. Sangat ramai orang yang terkeliru perbezaan di antara pindah milik dan hibah sehinggakan menganggap ia adalah sama.

 

Pindah milik dan hibah ialah dua perkara yang berbeza. Kepada yang tidak mengkaji isu ini, mereka akan mudah terkeliru kerana perbezaan antara keduanya agak samar.

 

Ia sama seperti kita makan daging yang telah dimasak rendang di kenduri dan kita cuba meneka adakah ia daging lembu ataupun daging kerbau. Tentu susah betul tak ?

 

Tetapi jika kita berlapang dada belajar mencari ilmu berkaitan, Insya-Allah kita akan tahu perbezaannya. Bagi perbincangan kali ini, kita akan fokus hanya kepada hartanah sahaja.

 

Di dalam satu webinar baru-baru ini, saya menjelaskan isu ini kepada 300 orang peserta. Saya sudahpun membuat hibah untuk hartanah saya kepada anak-anak melalui perkhidmatan Wasiyyah Shoppe Berhad.

 

Selepas Wasiyyah Shoppe Berhad membantu saya menyediakan dokumentasi dan melalui proses akad, di mata hukum syarak, hibah saya telah pun sah kerana saya dan anak-anak saya sudah melengkapkan rukun dan syarat hibah yang ditetapkan hukum syarak.

 

Rukun-rukun hibah ialah harta, pemberi, penerima dan ijab qabul. Harta itu memang milik saya manakala sebagai pemberi hibah saya yang sihat tubuh badan dan waras akal fikiran memberi hibah itu dengan kerelaan sendiri dan faham sepenuhnya kesan dari hibah itu.

 

Penerima hibah pula anak saya yang mempunyai kapasiti undang-undang untuk menerima hibah itu dengan rela hati dan dalam keadaan waras akal fikiran. Kami kemudiannya telah berijab qabul akad hibah berkenaan.

 

Syarat Qabd bagi hibah juga telah disempurnakan oleh saya dan anak-anak saya melalui kaedah hukmi iaitu kaedah yang membuktikan bahawa saya telah memberi penguasaan harta kepada anak saya dan mereka juga telah menerima penguasaan harta itu.

 

Maka di mata hukum syarak, hibah yang saya laksanakan itu telahpun sah dan berkuatkuasa. Saya juga telah mendapat keizinan dari anak saya untuk menikmati manfaat dari hartanah tersebut selagi ada hayat saya.   

 

Ada keperluan untuk saya memindah milik nama di dalam hak milik tanah kepada nama anak saya sebaik hibah ini dilaksanakan? Di Mahkamah Syariah iaitu mahkamah yang berbidang kuasa mengesahkan hibah (Mahkamah Sivil tiada bidang kuasa untuk mengesahkan hibah), Mahkamah Syariah fokus kepada melihat sama ada semua rukun dan syarat Qabd itu telah sempurna atau tidak.

 

Jika semuanya lengkap, maka hibah itu tetap akan disahkan oleh Mahkamah Syariah walaupun hakmilik tanah itu masih di atas nama simati. Oleh kerana penerima itu ialah anak saya, saya juga boleh membatalkan hibah itu pada bila-bila masa tanpa perlu mendapat keizinan darinya sekiranya wujud keperluan untuk  membatalkan hibah. Hak milik tanah masih di atas nama saya maka tiada masalah dari segi pembatalan.

 

Di dalam satu alasan penghakiman oleh sebuah Mahkamah Syariah pada 2019, hakim yang bersidang telah bersetuju bahawa “proses pindah milik hanyalah satu proses pelaksanaan yang berlaku selepas akad hibah disempurnakan”.

 

Dari huraian alasan penghakiman itu, jelas bahawa Mahkamah Syariah tidak melihat proses pindah milik itu sebagai faktor penentu hibah itu sah ataupun tidak. Walaupun pindah milik tidak berlaku, hibah tetap sah asalkan rukun dan syaratnya telah sempurna.   

 

 

WasiyyahShoppe

 

 

Apakah pula proses pindah milik?

Proses pindah milik di dalam hak milik tanah itu ialah salah satu transaksi mengikut Kanun Tanah Negara 1965 dan ia merupakan undang-undang sivil. Jika ada sebarang perkara berbangkit tentangnya, maka mahkamah yang berbidang kuasa ialah Mahkamah Sivil bukan Mahkamah Syariah.

 

Jika kita ingin pindah milik tanah kepada anak kita, kita  perlu pergi ke pejabat tanah, mengisi Borang 14A dengan memasukkan nama anak di dalamnya. Selepas diluluskan permohonan pindah milik itu mengikut prosedur Kerajaan Negeri , hak milik baru akan dikeluarkan dengan nama anak sebagai tuan punya. Dialah yang berhak ke atas tanah itu berdasarkan prinsip ‘indefeasibility’ (hak milik tidak boleh disangkal).

 

Tapi kita juga perlu ingat bahawa apabila kita telah berbuat begini, anak itu telah pun mempunyai kuasa mutlak untuk berbuat apa sahaja ke atas tanah tersebut. Jika kita ingin mengambil semula tanah itu, maka anak itu perlulah bersetuju untuk memindah milik balik tanah itu ke atas nama kita.

 

Jika dia enggan, maka tanah itu kekal di atas miliknya. Sebagai tuan punya sah tanah, dia juga boleh menjual tanah itu dan segala hasil jualan adalah milik mutlaknya dari segi undang-undang.

 

Ada orang respon kepada saya, kalau kita tak mahu hak anak ke atas harta itu dicabar oleh sesiapa pun, baik kita pindah milik terus tanah atas nama anak hari ini ketika kita masih hidup. Ia sudah menjadi milik anak dan tidak boleh disangkal lagi.

 

Pandangan dari segi hak milik tidak boleh disangkal itu betul tetapi pertimbangan yang perlu kita buat ialah, inginkah kita memberi kuasa mutlak ke atas tanah itu kepada anak kita? OK tak kepada kita jika anak menjual tanah itu kepada orang lain dalam keadaan kita masih hidup?

 

Jika tanah itu ada rumah yang sedang kita diduduki, OK tak kita jika anak menghalau kita dari rumah kita sendiri? Kalau rasa OK, teruskanlah hasrat anda untuk membuat pindah milik.

 

Kalau anda rasa anda mahu kepentingan anda ke atas tanah itu terpelihara, gunakanlah kaedah hibah. Pilihan di tangan anda.

 

ariffinsabirin
Tn Hj Ariffin Sabirin adalah Pengasas dan CEO Wasiyyah Shoppe Berhad
ariffinsabirin

 

KOLEKSI ANEKDOT MAWARITH
 

 

 

 

 

Portfolio Tags