Menjadi Pengurus Telekomunikasi Nakheel di Dubai | DagangNews Skip to main content
DagangNews.com
WAINUIOMATA - 19 May 2022

Menjadi Pengurus Telekomunikasi Nakheel di Dubai

 

 

 

PADA tahun 2004 sehingga 2010 saya bekerja di Nakheel pada mulanya sebagai pengurus telekomunikasi di jabatan utiliti. Saya menjaga lebih 15 projek prasarana dan infrastruktur untuk Palm Jumeirah, International City, Ibn Batutta Mall, Discovery Gardens dan sebagainya.

 

Semua ini projek berlainan dan memerlukan saya melihat setiap projek dengan cermat dan sebaiknya. Untuk satu-satu projek banyak pendekatan dan saya dapat mengalihkan pandangan yang telekomunikasi adalah penting dan utama dengan pengurus-pengurus lain.

 

Di jabatan utiliti terdapat enam pengurus untuk elektrik, air, kumbahan, gas, penghawa dingin dan telekomunikasi. Kami bertugas untuk melaksanakan prasarana yang rumit apatah lagi telekomunikasi dengan kabel, Internet, tanpa wayar atau remote sebelum multimedia iaitu ICT.

 

Waktu itu telekomunikasi masih baharu dalam projek hartanah dan untuk saya mengendalikan bukan mudah apalagi sebagai rakyat Malaysia dengan pelbagai bangsa dari British, Amerika, India, Australia, New Zealand, Jerman, Poland dan lain-lain.

 

Saya sebagai seorang pengurus telekomunikasi menyelia pemasangan dan penyelenggaraan talian komunikasi untuk sesebuah organisasi atau projek yang dijalankan.

 

Talian ini termasuk telefon, internet, modem dan bentuk komunikasi lain. Dalam peranan ini, saya bekerjasama dengan kontraktor seperti dikehendaki oleh tender untuk mengawasi pemasangan sistem komunikasi baru, memastikan berfungsi dengan baik mengikut spesifikasi.

 

Saya bertindak sebagai Project Management Office (PMO)  dalam urusan mentadbir projek  juga berperanan sebagai pentadbir kontrak  dan memantau kontrak di bawah seliaan jabatan utiliti di bawah Pengurus Besar.

 

Selalunya pengurus besar menyerahkan tugas sepenuhnya kepada saya dengan hanya laporan yang diminta.

 

Saya mengetahui fungsi dan peranan di jabatan utiliti  dengan mengurus, menyelaras dan memantau projek, mengurus, mentadbir dan memantau kontrak, menjalankan tugas Sekretariat jawatankuasa Teknikal dan mengkaji dan membuat penilaian teknikal produk terkini serta membuat pengesyoran.

 

Perancangan penyediaan infrastruktur komunikasi yang rapi dan inklusif dilakukan bagi melengkapi pembangunan yang semakin berkembang.

 

 

fudzail

 

 

Tambahan pula, perancangan pembangunan infrastruktur komunikasi yang lebih teratur adalah bertepatan dengan inisiatif-inisiatif yang ingin dilaksanakan  dalam penyediaan pembangunan penempatan dan industri yang mampan menerusi inisiatif saya sendiri.

 

Semua ini saya uruskan dan kendalikan dengan membuat dokumen yang tepat mengikut projek. Aspirasi ini dapat dilaksanakan dengan adanya satu garis panduan yang dapat diselaras di semua peringkat dalam aspek perancangan sesuatu pembangunan.

 

Perlu untuk pengauditan yang selalu bertanya itu ini dan perlu menjawab dengan tepat untuk memuaskan hati.

 

Saya menjaga teknologi komunikasi dalam organisasi, seperti telefon, PC/komputer riba, tablet, telefon mudah alih dan mesin faks, supaya operasi hariannya berjalan dengan lancar.

 

Dengan kedatangan Internet dan persidangan video, cara perniagaan berkomunikasi dengan vendor dan pelanggan mereka menjadi lebih selesa. Adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan bahawa teknologi ini berfungsi tanpa gangguan.

 

Sebenarnya, saya adalah perantara antara organisasi dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi seperti Eisalat dan Dubai Internet City.

 

Selain itu, saya memantau konfigurasi, penyediaan, penyelenggaraan dan peningkatan sistem LAN dan WAN organisasi, perisian rangkaian, perkakasan dan suara, antara lain.

 

Turut saya merancang dan menetapkan kerja untuk memasang, mengendalikan dan menyelenggara rangkaian dan peralatan telekomunikasi, seperti penghala, pelayan suis dan modem.

 

 

fudzail

 

 

Saya juga menyelia pemasangan kemudahan dan lokasi terkini dengan mendokumenkan isu mengenai sistem telekomunikasi dan penyelenggaraan.

 

Dengan saya merancang, merangka, membina, mengkonfigurasi dan mentauliahkan peralatan, rangkaian dan sistem telekomunikasi, termasuk suara, data, satelit, gelombang mikro, sistem data digital, dan lain-lain.

 

Saya mengenal pasti keperluan dan menentukan kos peralatan, peranti dan perkhidmatan. Malah menilai dan mendapatkan perkhidmatan dan produk baharu daripada vendor.

 

Oleh itu saya memilih dan membangunkan tapak telekomunikasi baharu, menyediakan spesifikasi, lukisan dan prosedur untuk penggunaan peralatan telekomunikasi, dan memutuskan jenis dan susunan transformer, litar, talian penghantaran, peralatan dan pemutus litar.

 

Saya mengekalkan rekod pemasangan, penyelesaian isu, dan penggantian peralatan dan bahagian. Saya perlu mengenal pasti keperluan telekomunikasi organisasi dan mengesyorkan pembelian dengan sewajarnya.

 

Dalam pada itu saya perlu berhubung dengan semua perkembangan terkini dalam teknologi telekomunikasi. Saya perlu berbincang dengan vendor dan pasukan jualan tentang produk baharu dan peningkatan.

 

Mengikut konfigurasi saya membangunkan dasar dan prosedur telekomunikasi serta amalan terbaiknya untuk organisasi  dan juga memastikan mematuhi peraturan.

 

Saya mengenal pasti dan menilai keperluan dan isu sistem telekomunikasi semasa, seperti gangguan dan kejelasan, untuk menghasilkan cara yang paling sesuai untuk mengurangkan, mengalih keluar dan mencegah isu sedia ada dan masa hadapan serta menambah baik komunikasi. 

 

 

fudzail

 

 

Bagi persediaan saya menyelia sistem telekomunikasi untuk memahami keperluan untuk naik taraf, penambahbaikan, sistem baharu dan penyelenggaraan pencegahan serta bertindak segera untuk menyelesaikan isu jika ada.

 

Saya juga mengira tahap prestasi perisian dan perkakasan sistem untuk menjangka keperluan masa hadapan. Saya membangunkan rancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan keupayaan, menambah baik sistem sedia ada, dan mengemas kini peralatan untuk menyediakan telekomunikasi yang lebih baik.

 

Adalah penting untuk saya memantau prestasi ahli pasukan bawahan  dalam aktiviti harian. Saya perlu mengagihkan tugas dan memberi latihan kepada pekerja baharu, selain menyediakan latihan peralatan telekomunikasi baharu kepada kakitangan sedia ada.

 

Akhir sekali, pengurus menyediakan belanjawan untuk jabatan telekomunikasi organisasi. Tugas berat dengan 15 projek hartanah yang berjumlah berbilion dirham. Namun saya mampu melakukannya tanpa bantuan sesiapa.

 

Dari pengurus telekomunikasi kemudiannya saya terlibat dengan pembangunan untuk Nakheel seperti Urban Planner dan Sustainability.

 

Itulah pekerjaan saya yang senantiasa sibuk dengan staf untuk setiap 15 projek hartanah yang memerlukan telekomunikasi untuk keperluan pembeli.

 

Mohd Fudzail Mohd Nor telah aktif menulis di pelbagai medium termasuk sebagai kolumnis portal berita dan memenangi banyak hadiah sastera selama beliau berkelana di luar negara. Kolum Wainuiomata ini adalah bersempena nama bandar universiti beliau di New Zealand. - DagangNews.com

 

 

KLIK DI SINI UNTUK HIMPUNAN KOLEKSI TULISAN WAINUIOMATA

Portfolio Tags