Kepimpinan Dalam Era Digital Dengan Kepimpinan Digital Seorang Usahawan | DagangNews Skip to main content

Kepimpinan Dalam Era Digital Dengan Kepimpinan Digital Seorang Usahawan

Kepimpinan digital bukan hanya menggunakan teknologi, seperti e-mel dan perisian untuk menjalankan operasi syarikat.
Oleh AFIZAN AMER

INDUSTRI 4.0 tidak lagi sama dengan era perindustrian sebelum ini.

 

Peranan teknologi maklumat bukan lagi hanya sebagai alat tambahan tetapi telah menjadi alat wajib untuk memastikan kelancaran operasi.

 

Ini memacu perubahan dalam kepimpinan dalam era digital bagi usahawan. Bagi mengekalkan daya saing, seseorang usahawan memerlukan kepimpinan digital yang berorientasikan inovasi dan kreativiti.

 

Apakah Kepimpinan Digital ?

Apabila kita bercakap tentang kepimpinan digital, mungkin sesetengah kita membayangkan sosok pemimpin atau CEO syarikat teknologi.

 

Tidak dinafikan bahawa CEO mesti fasih dalam teknologi tetapi ini juga meliputi usahawan industri kecil sederhana.

 

Mereka ini juga perlu mempunyai visi yang jelas tentang penggunaan teknologi dalam syarikat mereka.

 

Tetapi bolehkah kepimpinan digital hanya ditemui dalam syarikat berasaskan teknologi? Kepimpinan digital ialah sebuah kepimpinan strategik dengan menggunakan teknologi, terutamanya aset digital, untuk mencapai matlamat syarikat.

 

Walau bagaimanapun, kepimpinan digital bukan hanya menggunakan teknologi, seperti e-mel dan perisian untuk menjalankan operasi syarikat.


 

parafrasa

 


Lebih penting lagi, kepimpinan digital dapat menggunakan data untuk menggerakkan syarikat ke arah yang lebih baik.

 

Seorang pemimpin digital mempunyai pendekatan yang sangat berbeza daripada pemimpin tradisional.

 

Dalam membuat keputusan, pemimpin digital bukan sahaja bergantung pada input daripada orang yang dipercayai. Mereka juga menggunakan data untuk menentukan keputusan terbaik untuk syarikat.

 

Konsep Kepimpinan Digital dalam Era Digital

Apakah produk yang paling mendapat permintaan dan laris di pasaran? Siapa yang membeli produk tersebut? Mengapa mereka membeli produk tersebut? Apakah jenis strategi promosi menarik trafik yang paling banyak?

 

Sebelum penggunaan teknologi maklumat tidak begitu meluas seperti sekarang, sukar untuk mendapatkan jawapan yang pasti kepada persoalan di atas.

 

Walaupun anda boleh mendapatkan jawapan, sukar untuk memastikan ketepatannya. Bahagian andaian cenderung lebih besar. Oleh itu, sukar untuk membuat keputusan yang betul.

 

Dalam era digital hari ini, para usahawan boleh mendapatkan data tentang produk yang terlaris dengan lebih mudah. Pemantauan iklan adalah sama mudah. Apabila ada strategi perniagaan yang kurang berkesan, ia dapat dikenal pasti dengan lebih cepat dan mudah.

 

Ilustrasi di atas mungkin kelihatan mudah. Tetapi tanpa kepimpinan digital ini sukar dilaksanakan. Manakala dari segi penggunaan teknologi dan data, peneraju digital adalah otak, sama ada syarikat dapat memproses data dan menggunakannya untuk kemajuan syarikat, semuanya bergantung kepada pemimpin digital yang memegang kepimpinan tertinggi.


 

parafrasa

 


Kepentingan Kepimpinan Digital dalam Era Digital

Teknologi juga dalah sebaik orang yang menggunakannya. Sama ada teknologi itu mampu memberi impak yang baik kepada syarikat atau tidak, semuanya bergantung kepada usahawan yang menggunakannya.

 

Mempunyai orang yang mahir dengan teknologi merupakan salah satu keperluan untuk mencapai matlamat syarikat dalam era digital. Namun, untuk apa teknologi dan data sedia ada digunakan? Ke mana perginya kegunaan? Inilah yang selalunya lebih sukar bagi seseorang usahawan untuk memahami dan gagal untuk mentafsir.

 

Kepimpinan digital mempunyai peranan penting dan mengambil kedudukan utama dari segi kepimpinan dalam era digital. Kemahiran kepimpinan digital membolehkan seorang pemimpin memanfaatkan teknologi dan data untuk memimpin syarikat.

 

Berdasarkan hasil kajian oleh Oxford Economics dan SAP, organisasi yang mengamalkan kepimpinan digital cenderung untuk memperoleh hasil perniagaan yang lebih baik. Ini dapat dilihat dari sudut prestasi kewangan, kepuasan pekerja sehinggalah kepada pembuatan keputusan.

 

1. Syarikat dengan Kepimpinan Digital Menunjukkan Prestasi Kewangan yang Lebih Baik

Sebanyak 76% daripada 4,000 eksekutif yang mengamalkan kepimpinan digital dapat memperoleh pertumbuhan keuntungan yang lebih besar. Mereka juga mempunyai penerimaan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan eksekutif yang masih menggunakan kepimpinan tradisional.

 

2. Pekerja Berasa Terlibat dan Lebih Puas Hati dengan Pekerjaan Mereka

Salah satu sebab pekerja berhenti daripada syarikat adalah kerana mereka merasakan mereka tidak berkembang. Mereka berasa seolah-olah mereka hanya bekerja dan menjalankan rutin. Ini boleh berlaku kerana syarikat tidak melibatkan pekerja yang mencukupi. Syarikat yang melaksanakan kepimpinan digital cenderung diutamakan oleh pekerja. Lebih daripada 87% pekerja lebih gembira dengan pekerjaan mereka. Pekerja juga berasa lebih terlibat dalam syarikat.


 

parafrasa

 


3. Kesetiaan yang lebih tinggi

Kepimpinan digital boleh meningkatkan kesetiaan pekerja. Peratusan pekerja untuk kekal dalam syarikat adalah 21% lebih tinggi. Walaupun mereka berpeluang berhenti, tidak sedikit pekerja yang memilih untuk kekal.

 

4. Lebih Inklusif dan Pelbagai

Syarikat yang melaksanakan kepimpinan digital cenderung untuk menjadi lebih inklusif dan mengiktiraf kesan positifnya terhadap budaya kerja. Selain itu, masa bekerja juga lebih fleksibel. Jika dibandingkan dengan syarikat yang tidak mengamalkan kepimpinan digital.

 

5. Mampu Membuat Keputusan yang Lebih Baik

Kepimpinan digital menggunakan banyak data dalam membuat keputusan. Walaupun input daripada pakar dan orang yang dipercayai masih digunakan, asasnya tetap data. Itulah yang menjadikan syarikat dengan kepimpinan digital dapat membuat keputusan yang lebih baik.

 

Seorang pemimpin digital mempunyai visi yang jelas dan memahami cara teknologi dan data boleh membantu mencapai visi tersebut. Bukan itu sahaja, mereka juga tahu cara menggunakannya untuk mencapai matlamat syarikat. – DagangNews.com

 

 

Afizan Amer adalah Pensyarah Kanan Pemasaran Digital Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Mara Negeri Sembilan Kampus Rembau