Peranan MRANTI sebagai nukleus bagi R&D&C&I | DagangNews Skip to main content

Peranan MRANTI sebagai nukleus bagi R&D&C&I

Di bawah Pelan Induk Taman MRANTI lima tahun, nilai pembangunan kasar disasarkan sebanyak RM20 bilion, dengan pulangan daripada pajakan tanah bernilai RM2.8 bilion.
oleh Dzuleira Abu Bakar

BAGI pihak The Malaysian Research Accelerator for Technology & Innovation (MRANTI), saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kewangan atas peruntukan awal sebanyak AS$3.88 juta (RM18 juta) untuk mengangkat MRANTI Park menjadi hab inovasi global.

 

Taman MRANTI sudah pun menjadi taman teknologi terkemuka, tetapi kita mesti mempertingkatkannya lagi jika kita serius untuk mencapai kedudukan 20 Teratas dalam Indeks Inovasi Global, yang meletakkan kita di landasan untuk menjadi sebuah negara berteknologi tinggi dan ekonomi yang dipacu inovasi.

 

Walaupun sebahagian besar Pelan Induk tertumpu pada Fasa 3 taman seluas 686 ekar, Fasa 1 dan Fasa 2 akan diubah suai dan dinaik taraf untuk memastikan infrastruktur dan kemudahan memenuhi keperluan teknologi para inovator dan penyelidik kami untuk membuat kejayaan mereka.

 

Kami mahu menjadikan seluruh Taman MRANTI sebagai Taman Kecerdasan Buatan (AI) bersepadu sepenuhnya yang menjunjung prinsip Matlamat Pembangunan Lestari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan kriteria Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus (ESG).

 

 

Dzuleira Abu Bakar
                                             Dzuleira Abu Bakar

 

 

Hasrat kami ialah meletakkan MRANTI Park sebagai nukleus R&D&C&I Malaysia. Ia akan mempercepatkan inovasi di belakang "teknologi impak" dalam sektor industri utama, untuk pembangunan mampan, mengubah idea kepada impak.

 

Di bawah Pelan Induk Taman MRANTI lima tahun, kami menyasarkan nilai pembangunan kasar sebanyak RM20 bilion, dengan pulangan daripada pajakan tanah bernilai RM2.8 bilion.

 

BACA: Pelan induk Taman MRANTI dijangka cipta lebih 8,000 pekerjaan pupuk keupayaan negara dalam Revolusi Industri 4.0 - PM

 

Selain pembangunan bakat, mempunyai lokasi bersama yang inovatif dengan infrastruktur yang kukuh adalah penting untuk menggiatkan semula ekosistem teknologi Malaysia.

 

Konsep lokasi bersama adalah penting kerana ia menghimpunkan komuniti inovator dan penyelidik ke satu titik pertemuan, sambil menekankan kepentingan ekosistem fizikal ditambah dengan infrastruktur dan kemudahan yang dikongsi.

 

Syarikat Agritech Boomgrow, yang berpangkalan di MRANTI Park dan peserta National Technology and Innovation Sandbox (NTIS) di mana MRANTI adalah sekretariat utama, juga telah mengubah cara kami mendekati pertanian bandar dengan mengguna pakai konsep penanaman menegak dalaman, dibantu oleh aplikasi AI dan Internet of Things (IoT).

 

mranti

 

Mengenai insentif cukai yang diberikan kepada syarikat farmaseutikal dan aeroangkasa tempatan - kami pasti beberapa syarikat yang berpangkalan di MRANTI Park akan mendapat manfaat daripada ini, kerana kami komited untuk membangunkan lima kluster teknologi, iaitu teknologi dron, teknologi pertanian, teknologi kesihatan, biosains dan Teknologi pemboleh 4IR di Taman MRANTI.

 

Peningkatan ketara dalam peruntukan penjagaan kesihatan amat dialu-alukan, termasuk perolehan peranti perubatan seperti pencetak 3D untuk tujuan membuat gigi palsu.

 

Dengan pelancaran baru-baru ini hab teknologi kesihatan di bawah NTIS dan Kluster Penjagaan Kesihatan Bersepadu 10 ekar, kami komited untuk membantu Kementerian Kesihatan (KKM) meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan di negara ini melalui aplikasi teknologi baharu dan termaju.

 

Kami komited untuk membantu Malaysia mempercepatkan perjalanannya ke arah menjadi sebuah negara berteknologi tinggi dan ekonomi yang dipacu inovasi. Setiap peningkatan 1% dalam kapasiti inovasi kami meningkatkan KDNK per kapita sebanyak 0.36%. Ini bermakna tambahan RM5.6 bilion kepada KDNK kita.

 

Program akreditasi MySTI

Dalam perundingan kami dengan MOSTI, kami mengetahui bahawa produk, perkhidmatan dan teknologi yang dihasilkan melalui aktiviti R&D tempatan kurang keterlihatan dalam pasaran. Sebagai tindak balas, MOSTI membangunkan garis panduan untuk akreditasi produk, perkhidmatan dan teknologi ini.

 

MRANTI telah ditugaskan untuk memproses permohonan, yang akan membolehkan syarikat menggunakan sijil dan logo MySTI.

 

Program MySTI akan membolehkan produk dan perkhidmatan ini dipasarkan dengan lebih strategik dan sistematik sama ada dalam perolehan Kerajaan atau dalam pasaran terbuka tempatan dan luar negara.

 

MySTI akan menyediakan platform hujung ke hujung yang menghubungkan Kerajaan, penyelidik, pemilik produk/teknologi, usahawan teknologi, pembeli berpotensi, pelabur berpotensi, rakan kongsi berpotensi dan rakyat. Inventori MySTI akan menghimpunkan barangan dan perkhidmatan daripada R&D tempatan yang telah diiktiraf dan sedia untuk dikomersialkan.

 

 

Malaysia Techlympics 2022

 

 

Malaysia Techlympics 2023

Sebagai agensi pelaksana Malaysia Techlympics 2022, MRANTI gembira MOSTI akan menguruskan peruntukan RM7 juta untuk inisiatif itu tahun depan, membolehkan tahap pembudayaan Sains, Teknologi dan Inovasi (STI) yang lebih mendalam dan lebih tinggi dalam kalangan kanak-kanak dan belia, malah kerana program itu telah memberi manfaat kepada sejuta rakyat Malaysia tahun ini.

 

Sejak penubuhannya, kami telah melancarkan lebih 50 jerayawara di seluruh negara, menampilkan satu siri pelajaran dan pertandingan tidak formal berasaskan STI di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan untuk membangunkan generasi inovator dan pembuat perubahan yang akan datang.

 

Program ini meletakkan asas yang kukuh kepada STI dan akan memberi kesan jangka panjang kepada agenda STI kami.

 

Maklum Balas Keseluruhan kepada Bajet

Saya secara peribadi mengalu-alukan 3R Bajet 2023 - Responsif, Bertanggungjawab, Reformis. Peranan MRANTI sebagai pemecut pengkomersialan teknologi berada dalam R terakhir, di mana kita ditugaskan untuk menggiatkan semula ekosistem teknologi dan memacu transformasi negara ke arah menjadi sebuah negara berteknologi tinggi dan ekonomi yang dipacu inovasi.

 

Terdapat keperluan sebenar dan kritikal untuk mengubah landskap pembangunan negara bagi memastikan ia lebih inklusif dan mampan bagi menarik pelaburan asing dan domestik.

parafrasa

Pemerkasaan teknologi teras akan terus berfungsi sebagai medium disruptif yang menggalakkan inovasi dalam bidang baharu, menjadi pemboleh pertumbuhan ekonomi yang akan memudahkan dan menyokong perancangan dan dasar kerajaan dalam menghadapi revolusi perindustrian keempat (4IR), seterusnya menjadikan Malaysia sebuah negara yang berteknologi tinggi. - Dagangnews.com

 

Dzuleira Abu Bakar ialah Ketua Pegawai Eksekutif MRANTI