Visi MRANTI untuk Masa Depan Teknologi Malaysia: Sidang Kemuncak KL20 | DagangNews Skip to main content

Visi MRANTI untuk Masa Depan Teknologi Malaysia: Sidang Kemuncak KL20

Oleh Dr. Rais Hussin Mohamed Ariff, Ketua Pegawai Eksekutif MRANTI

TAMAN Inovasi Teknologi Malaysia (MRANTI) telah mengambil langkah konkrit ke arah memenuhi misinya untuk memajukan keupayaan teknologi Malaysia dan memupuk permulaannya yang semakin berkembang ekosistem.

 

Matlamat MRANTI menjangkau jauh melebihi kemajuan teknologi semata-mata; kami berhasrat untuk memupuk
persekitaran di mana kebijaksanaan berkembang maju dan syarikat permulaan diberi kuasa untuk berkembang.

 

Matlamat kami bukan sahaja untuk melonjakkan Malaysia ke barisan hadapan dalam inovasi teknologi tetapi juga untuk mewujudkan tanah yang subur di mana pemula boleh berkembang dan akhirnya menyumbang dengan ketara kepada pertumbuhan ekonomi negara kita dan daya saing global.

 

MRANTI secara strategik mengarahkan usaha ke arah menyokong pertumbuhan dan memacu kemajuan teknologi merentasi pelbagai sektor kritikal untuk pembangunan Malaysia.

 

 

iktisad
                         Dr. Rais Hussin Mohamed Ariff, Ketua Pegawai Eksekutif MRANTI

 

 

Daripada teknologi autonomi kepada sains hayat, kemampanan, 5G ketersambungan, dan revolusi perindustrian keempat (4IR), inisiatif MRANTI merangkumi spektrum yang bertujuan untuk meletakkan Malaysia sebagai kuasa teknologi global.

 

Dengan menerajui inisiatif pengkomersialan teknologi, MRANTI berusaha untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai sebuah peneraju dalam pengeluaran teknologi sambil meningkatkan daya tahan ekonominya — faktor penting dalam memupuk ekosistem permulaan yang berkembang maju

 

Meninjau lebih mendalam ke dalam ekosistem permulaan Malaysia mendedahkan pertumbuhan pesat dan potensi bersama cabaran yang ketara.

 

Aktiviti keusahawanan telah melonjak merentasi pelbagai sektor, disokong oleh inisiatif kerajaan memupuk kemajuan melalui pembiayaan dan bimbingan.

 

Inisiatif seperti sebagai Pelan Tindakan Ekonomi Digital dan Teknologi Malaysia, dan Inovasi Sandbox negara telah meletakkan asas yang kukuh untuk pemula untuk berkembang maju, manakala kehadiran inkubator, pemecut dan ruang kerja bersama telah menyediakan sokongan dan sumber penting kepada usahawan yang bercita-cita tinggi.

 

Dengan latar belakang ini, peranan MRANTI dalam memupuk ekosistem permulaan Malaysia adalah jelas dalam menghadapi halangan yang berterusan, termasuk kebolehcapaian pembiayaan, kerumitan peraturan dan pengekalan bakat di tengah-tengah persaingan global.

 

Walau bagaimanapun, dalam cabaran ini terdapat peluang yang besar. Kedudukan Malaysia yang strategik, kumpulan bakat yang pelbagai dan sokongan kerajaan mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk keusahawanan.

 

 

wainuiomata

 

 

Kelas menengah yang berkembang pesat dan minat teknologi membentangkan pasaran yang menguntungkan, sementara teknologi sedang muncul seperti AI dan rantai blok (blockchain) menawarkan jalan untuk gangguan.

 

Menangani cabaran dan merebut peluang, MRANTI bersedia untuk memainkan peranan penting.

 

Melalui inisiatif yang merangkumi pembiayaan, bimbingan dan kerjasama penyelidikan, MRANTI menyokong pemula dalam mengatasi halangan dan memupuk inovasi baru.

 

Kerjasama dengan agensi kerajaan dan rakan kongsi antarabangsa meningkatkan lagi keupayaan MRANTI untuk mengemudi trend global dan memacu keunggulan Malaysia sebagai hab permulaan.

 

 

wainuiomata

 

 

Dengan Sidang Kemuncak KL20 akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 22 dan 23 April 2024 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, Malaysia bersedia untuk mempamerkan keupayaan teknologinya dan ekosistem yang bertenaga di peringkat global.

 

Ketika Malaysia berusaha untuk meletakkan dirinya sebagai peneraju global hab permulaan, sumbangan MRANTI untuk memacu inovasi teknologi adalah penting untuk dicapai matlamat ini.

 

Melalui inisiatifnya, MRANTI menyasarkan untuk menarik pelaburan dan memupuk bakat pembangunan seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi jangka panjang Malaysia dan daya saing, selaras dengan objektif Sidang Kemuncak KL20. - DagangNews.com